Skip to main content

Brev från förvaltningschefen

Nyhet   •   Dec 15, 2015 10:04 CET

Går det att mäta det omätbara? Under 2016 och 2017 kommer flera av Stockholms läns kommuner tillsammans med landstinget och andra centrala aktörer att ägna tid åt denna för kulturpolitiken så centrala frågeställning genom ett forskningsprojekt på Handelshögskolan. Miljarder kronor viks åt verksamhet med förtecknet kvalitet men – vet vi egentligen så mycket mer? Och hur verkningsfullt är det när samma begrepp ska definiera allt från professionell museiverksamhet och symfoniorkestrar till föreningsliv och makers’ space?

Den slutliga budget för verksamhetsåret 2016 som landstinget nu antagit visar på en bredare tolkning av det kulturpolitiska uppdraget. Uppdragets relevans gynnas av att kulturens sociala dimension betonas än mer - en kultur-, delaktighets- och bildningspolitik om man så vill - där kvalitet inte bara definieras genom hantverksskicklighet, originalitet och angelägenhet utan också av dess kontext. Att den mer subjektiva kvalitetsradarn läser radiovågor olika beroende på de sammanhang jag befinner mig i.

Även för kommande verksamhetsår visar landstingets kulturbudget både på spännande framåtblickande uppdrag och nya medel. Förutom slutförandet av vår bidragsöversyn som jag berättat om i tidigare brev, arbetar vi också med att etablera ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Här handlar det framförallt om att förena olika perspektiv för att lyfta konstens och kulturens påverkan på vår livsmiljö och därigenom vår hälsa. Utmaningen är att lyckas förena både ett humanistiskt och ett medicinskt perspektiv i ansatsen som förenar konstens, forskningens och vårdens utmaningar.

Hösten har för Stockholms läns landstings kulturförvaltnings del också inneburit en angelägen insats som gått under arbetsnamnet Kultur för asylsökande. Här har vi på nämndens uppdrag omprioriterat 3,5 mnkr som under de närmaste veckorna ska bidra till att skapa mötesplatser och gemensamma upplevelser för både nyanlända och invånare i Stockholms län. För är inte detta en av kulturens viktigaste uppgifter – att genom konst och kultur skapa arenor för möten och bidra till nya perspektiv? Jag ser det som alltmer angeläget att omformulera kulturpolitikens uppdrag i denna riktning om vår sektor ska stärka sin relevans.

Bästa helghälsningar

Eva Bergquist, förvaltningschef

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.