Gå direkt till innehåll
Brev från förvaltningschefen

Nyhet -

Brev från förvaltningschefen

Några sommartankar från en kulturförvaltning i rörelse och ... på språng! Förra veckan klubbade landstingsfullmäktige ännu en offensiv budget för en strategisk kulturpolitik till gagn för länets kulturaktörer och medborgare. Gladast är jag för det nya övergripande kulturpolitiska målet om en fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. De förändringar som under senare år präglat det kulturpolitiska landskapet har i mångt och mycket handlat om det ökade intresset för kulturen som en viktig resurs i samhällsutvecklingen, liksom för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Betydelsen av kulturens sociala dimension, både genom delaktigheten och folkbildningen har prioriterats tydligare.

Vi som arbetat med kulturpolitik under en längre tid vet att denna utveckling inte har varit självklar. På nationell nivå har diskussionen om kulturens betydelse tenderat att bli en diskussion om villkoren för den professionella konstens villkor och dess tillgänglighet. Det egna skapandet och bildningen har kanske målstyrningsmässigt och formuleringsmässigt varit en del av kulturpolitiken men ändå hanterats lite vid sidan av. Jag tänker att en av de mest spännande aspekterna av att vara verksam på landstingsnivå är att här samlas alla kulturpolitikens verktyg i en och samma verktygslåda. Och att det kanske inte finns någon egentlig motsättning mellan att hävda kulturens egenvärde och dess betydelse i en vidare samhällskontext? Med stödet till folkbildningen, den nära kontakten till vården, bidragen till förenings- och kulturlivet tror jag att det finns helt andra förutsättningar för en kulturpolitik som uppfattas som angelägen när den spänner från den mer sociala dimensionen med bildningen och det egna skapandet till det professionella kulturlivet. Och det är just detta som det nya kulturpolitiska målet om en fri kultur som främjar möten, upplevelser, delaktighet och bildning handlar om och som vi på förvaltningen ska bidra till att förverkliga!

Trevlig sommar

Eva Bergquist, förvaltningschef


Ämnen

Regioner

Kontakter

Eva Bergquist

Eva Bergquist

Förvaltningschef Kulturförvaltningen, Region Stockholm 08-123 378 01

Relaterat innehåll

Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

KULTURFÖRVALTNINGEN i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att utveckla länet. Därför stödjer Region Stockholm länets kulturliv och kulturutövare, folkbildning- och föreningsliv. Region Stockholms konst berikar mötet med kollektivtrafiken och vårdmiljöerna. När Stockholm fortsätter att växa är Region Stockholms mål att fortsätta bidra till ett dynamiskt kulturliv för invånare och besökare.