Skip to main content

Film Stockholm har utrett filmvisandet i länet

Nyhet   •   Jan 28, 2016 08:13 CET

För att stärka filmen i Stockholms län har Film Stockholm genomfört en inventering av biograf- och visningssituationen. Utredningen kommer fram till att filmutbudet behöver breddas, att det saknas nätverk och kunskap i kommunerna för att utveckla visningsfältet i regionen och föreslår ett antal åtgärder.

Under vintern och våren 2015 har Film Stockholm genomfört en inventering av biograf- och visningssituationen i Stockholms län under ledning av Ulf Slotte. Utredningen har kartlagt var i länet som det visas respektive inte visas film, vilka aktörer som idag arbetar med det och hur deras förutsättningar ser ut samt var det saknas resurser och hur filmutbudet ser ut.

Syftet har varit att undersöka förändringar som skett till följd av digitaliseringen av biografbranschen 2012-2013 - samt att föreslå hur området kan utvecklas för att stärka filmen i Stockholms län.

- Vi har sett att kommuner som arbetar proaktivt med visningsfrågorna kan nå spännande och nytänkande resultat som skapar mervärde lokalt. Biografer utgör en populär del av länets kulturutbud, bidrar till liv och rörelse och ökar därmed attraktionskraften för en plats och invånarnas upplevelse av trygghet, säger Joakim Blendulf som är chef på Film Stockholm.

Utredningen visar att digitaliseringen möjliggjort filmvisning på nya platser i det offentliga rummet såsom kulturhus, bibliotek, badhus och församlingshem. Men många av länets invånare har idag ingen visningsplats med dagliga visningar av film i sitt närområde och det saknas nätverk och kunskap i kommunerna för att utveckla visningsfältet i regionen. Filmutbudet behöver dessutom breddas. Som det ser ut nu är det främst kommersiella filmer som visas.

I utredningsrapporten föreslås:

  • att Film Stockholm inrättar ett projektbaserat utvecklingsstöd för visningsverksamheter i länet som innehåller handledning samt ett ekonomiskt stöd på 50 000 kr per ansökan, så att fler av länets invånare kan få tillgång till film lokalt.
  • att Film Stockholm anställer en visningskonsult på heltid för att förstärka sitt arbete inom visning och spridning av film.
  • att Film Stockholm undersöker om CineSkåne, Region Skånes organisationsmodell för regional spridning av icke kommersiell film, kan vara en intressant modell för att bredda filmutbudet för allmänheten i Stockholms län.

- Det påpekas också i rapporten att om filmen ska kunna stärkas i länet på sikt och ha en självklar plats i det lokala rummet, så behöver kulturen i större utsträckning än idag finnas med i samhällsplaneringen. Det är något som vi i Stockholms läns landsting verkar för, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Hela utredningsrapporten ”Var visas filmen i länet” finns att läsa på kulturförvaltningens webbplats

Några korta fakta

  • Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild och har i uppdrag av landstinget att samordna, stödja och utveckla aktörer inom länet som önskar tillhandahålla ett filmkulturellt utbud. Till exempel kommuner, skolor, fritidsverksamheter, föreningar, studieförbund, biografer, visningsarrangörer, film- och mediekulturella organisationer samt filmpedagoger med egen verksamhet.
  • Utredningen av biograf- och visningssituationen i länet har letts av Ulf Slotte som tidigare arbetat med visningsfrågor på bland annat Svenska Filminstitutet, Filmcentrum, Folkets Bio och Film på Gotland. Film Stockholms konsulent för visningsfrågor, Anita Hjelm, har bistått med kunskap, analys och statistik.
  • Utredningen är del av en större filmutredning som drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Denna utredning är en analys av filmlivet i Stockholms län och beräknas vara klar i mars 2016.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Bild: Visning av film på Bio Cosmopolite i Haninge kommun. Foto: Fredrik Hjerling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.