Skip to main content

Fler nya organisationer får kulturstöd av Stockholms läns landsting

Nyhet   •   Okt 21, 2016 14:10 CEST

Allt fler söker kulturstöd av landstinget. En allt större andel beviljade stöd går till organisationer som inte tidigare erhållit kulturstöd. Hittills i år har 11 miljoner kr fördelats till kulturlivet.


I den senaste sökomgången beviljades 46 ansökningar kulturstöd till tillfällig verksamhet, för sammanlagt nästan 4,5 miljoner kronor. 

Av dessa har 19 organisationer inte tidigare erhållit stöd. Fem av dem organisationer beviljades stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. En av dem är ”Dövfilmfestivalen”, som arrangeras av Stockholms Dövas förening. Forum för kultur får stöd till en portabel hörselslinga. De tre övriga verksamheterna får stöd för utveckling av teckentolkning, syntolkning och ledsagning.

- Det är glädjande att en så stor andel beviljade stöd går till organisationer som inte tidigare erhållit kulturstöd. Det är också av viktigt att tillgängligheten till kultur ökar för fler grupper i samhället, säger Eva Bergquist chef på kulturförvaltningen, Stockholm läns landsting.

De helt nya mottagarna som fått stöd för verksamhet inom bildkonst är Kummelholmen och Vision Forum. Kummelholmen är ett nystartat kulturcenter beläget i Vårberg. Det är en före detta panncentral som håller på att få en ny viktig funktion i området. Tanken är att lokalerna ska kunna erbjuda ett brett spektrum av kultur, allt från; utställningar, dans, performance, teater, cirkus, installationer, work-shops och kurser.

Flera musikaktörer får stöd för föreställningar, festivaler och konserter, till exempel tonsättaren Eva Sidén samt Consigo Produktion. Ett antal cirkus-, teater- och musikteaterföreställningar får stöd för helt nya produktioner.

Flera av de beviljade projekten omfattar kultur för och med asylsökande i olika åldrar. Mindepartementet ska göra workshops för asylsökande. Konsthall C´s satsning på asyl- och migrationsfrågor får också stöd. Historieberättarna ska göra en animerad film med nyanlända barn och unga. Inom scenkonstområdet riktar sig såväl Arabiska Teatern, Fabula Storytelling som det internationella teaterkompaniet Polar Eclipse Theatre till nya språkgrupper. Dotterbolaget ska spela clownföreställningar på asylboenden runt om i länet. Den unga teatergruppen Spångs Orkester ska skapa en föreställning om flykt och kulturkrockar.

- Kulturstöden representerar både spets och bredd och många invånare i länet kommer att ta del av dessa, berättar Catharina Fogelström, chef för enheten kultur- och föreningsstöd på kulturförvaltningen, och fortsätter: Vi ser ett stort fokus på barn och unga. Det känns också angeläget att så många av projekten riktar sig till asylsökande.

Fakta
Kulturnämnden i Stockholms läns landsting vill genom stöd till kulturverksamhet ge ett ekonomiskt stöd till organisationer som håller hög kvalitet och som har stor betydelse för kulturlivet i hela Stockholms läns. Från och med 2017 söks Verksamhetsstöd, Projektstöd och Scenkonststöd. Läs mer på www.kultur.sll.se/stöd till kultur

Hela listan över Kulturstöd till tillfällig verksamhet finns på www.kultur.sll.se/beviljade-stod

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.