Skip to main content

Fyra konstnärer utsedda för Sollentuna sjukhus

Nyhet   •   Jul 07, 2016 11:04 CEST

Del av Thomas Bernstrands & Albin Karlssons gestaltningsförslag ”FLORA” © Thomas Bernstrand & Albin Karlsson.

Kulturförvaltningen anlitar regelbundet konstnärer för att skapa konst som bidrar till stimulerande och omhändertagande vårdmiljöer i länet. Nu har ytterligare fyra konstnärer utsetts för gestaltningsuppdrag för Sollentuna sjukhus.

Uppdragen avser olika inom- och utomhusmiljöer och består i att skapa en finstämd dialog mellan sjukhusets arkitektur och omgivande park. Bland annat genom att föra in känslan av natur i husets interiör vad gäller konstnärliga uttryck och materialval. Följande konstnärer har tilldelats de fyra uppdragen som drygt 600 konstnärer anmält intresse för:

Vårdrummen

  • Alvaro Campo för gestaltningsförslaget ”Let Me Bring You The Horizon" som "är intimt förknippat med sammanhanget på Sollentuna sjukhus samtidigt som de individuella bildernas innehåll transporterar betraktaren till andra platser. Valet av landskapsbilder som avbildar obrutna horisonter skapar harmoniska kompositioner och för med sig ett poetiskt tilltal till vårdrummen. Alvaro Campo har även hanterat uppdraget att skapa en portfolio med bilder på ett nyskapande sätt som innebär variation och ett unikt scenario för konstupplevelsen i samtliga vårdrum.

Parkerna och innergården

  • Thomas Bernstrand & Albin Karlsson för gestaltningsförslaget ”FLORA” som "skapar ett tydligt, varmt och färgstarkt bildspråk i arkitektoniska rum som kan upplevas som hårda och ogästvänliga. De tre skulpturerna som ingår i gestaltningen utgörs av en kombination av det högteknologiska, det massproducerade och det unika och organiska. De har ett lekfullt tilltal som väcker nyfikenhet hos betraktaren och är placerade så att de kommer att vara synliga från såväl sjukhusets höghusdel som från de närliggande flyglarna."

  • Samuel Sander för gestaltningsförslaget ”Traces Of Us” som "binder samman olika ytor på sjukhuset på ett övergripande konceptuellt plan, men även på en mer subtil och detaljerad nivå. Gestaltningen behandlar stora universella teman om människans livsresa, samtidigt som beståndsdelarna talar ett mer intimt vardagligt språk. Förslaget bedöms bidra till skapandet av en miljö som präglas av omhändertagande och en respekt för individen.”

Entréhallarna, hisshallarna och korridorerna

  • FRONT Design för gestaltningsförslaget ”Glänta” som "har en slingrande levande estetik som för tankarna till växtlighet och grönska och består av unika, skulpturala lamparmaturer som för in ljus på oväntade platser på sjukhuset. Gestaltningen rör sig mellan våningsplanen liksom en växt som gror upp genom jorden. Den binder samman huset på höjden och skapar ljusa gläntor för patienter, personal och besökare."

Konstverken beräknas komma på plats under hösten 2017.

Konstuppdragen i Stockholms län ökar i och med landstingets satsning på framtidens hälso- och sjukvård. Kulturförvaltningens konstenhet projektleder arbetet. Alla aktuella uppdrag beskrivs på vår webbplats kultur.sll.se där man också kan anmäla intresse. De konstnärer som lagt in sina uppgifter i vår Konstnärsbas får ett direktutskick om aktuella uppdrag.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.