Skip to main content

Kulturförvaltningen föreslås offensivare roll i länet

Nyhet   •   Jun 11, 2015 09:34 CEST

Efter en intensiv vår med många samtal och möten med ett hundratal av länets kulturaktörer är Eric Sjöströms utredning kring Framtidens kulturstöd nu klar. I sin rapport föreslår han hur landstingets kulturstöd bör förändras, uppmanar kulturförvaltningen att inta en mer aktiv roll i regionen och förordar ett mer strategiskt arbete när det gäller kultur för barn och unga.

Landstingets kulturnämnd har i budgeten för 2014 gett kulturförvaltningen i uppdrag att göra en bidragsöversyn i nära samverkan med kulturlivet. Som ett led i den processen har Eric Sjöström anlitats för att utreda hur Stockholms läns landstings framtida kulturstöd bäst ska utformas. Arbetet har skett i dialog med ett hundratal representanter från olika kulturorganisationer och kulturföreträdare från regionens kommuner.

- Min ambition har varit att föreslå förändringar som stärker både länets kulturliv och kulturförvaltningens position. Genom att ge förslag där förvaltningen intar en mer nätverksskapande och strategisk roll för hela regionen så har jag velat skapa utrymme för en mer offensiv hållning för landstingets konst- och kulturverksamhet. Något som har efterfrågats av företrädare från både kulturlivet och kommunerna. Viktiga ledord för kulturförvaltningen framöver, som jag ser det, är större långsiktighet, ökad tydlighet och lyhördhet, säger Eric Sjöström.

De förslag Eric Sjöström har i sin utredningsrapport kan sägas rymmas inom tre områden:

  • en tydligare strategisk, samordnande och aktiv roll i länet
  • en utveckling av det strategiska arbetet med kultur för barn och unga
  • en förändrad och tydligare stödstruktur

Han föreslår bland annat att de regionala verksamhetsstöden blir treåriga, att nya typer av projektstöd införs, att en referensgrupp inrättas vid all stödgivning och att regionala kulturnoder med spetskompetens utses från det fria kulturlivet.

- Det är verkligen jätteroligt att så många kulturaktörer har deltagit i utredningen och bidragit med värdefulla synpunkter. Stockholm är en av Europas mest kreativa regioner och vi är måna om att länets kulturliv ska få så bra förutsättningar som möjligt. Slutsatserna som Eric Sjöström nu redovisar i sin rapport kommer att bli ett viktigt inspel för förvaltningens fortsatta arbete under hösten med att skapa en än mer strategisk och relevant stödstruktur tillsammans med våra politiker, säger kulturförvaltningschef Eva Bergquist. 

Hela utredningsrapporten finns att läsa på kulturförvaltningens webbplats. Fram till och med den 21 augusti välkomnas synpunkter till framtidensstod@kultur.sll.se.

Utredaren Eric Sjöström är verksam som frilansande konsult och styrelseledamot i kultursektorn med uppdrag inom organisations- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Han har tidigare varit VD för Folkoperan, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm och var av regeringen utsedd utredare för ”I samspel med musiken”, SOU 2010:12.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.