Skip to main content

Landstingets kulturförvaltning samlar främjande länskulturorganisationer

Nyhet   •   Nov 22, 2017 14:00 CET

Ur dansföreställningen Sannolikt, osannolikt (2017) av koreografen Christina Tingskog. Foto: Anna Molander. Syntolkning: Två dansare står bland hängande rep och ljusprojektioner.

Från och med 1 januari 2018 inordnas Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län inom kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Med denna breddade verksamhet ökar våra möjligheter att nå ut till hela länet, säger förvaltningschefen Eva Bergquist.

Kulturförvaltningen stödjer sex länskulturfunktioner som arbetar främjande med olika kulturområden i länet. Nu har kulturnämnden beslutat att inordna ytterligare två av dessa – Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län – inom kulturförvaltningen. Film Stockholm är sedan 2005 en del av landstingets kulturförvaltning. Film Stockholms framgångsrika verksamhet är en viktig del av kulturförvaltningens framåtsyftande verksamhet.

– Med denna breddade verksamhet ökar våra möjligheter att nå ut till hela länet. Beslutet förtydligar kulturförvaltningens roll i förhållande till länets kommuner. Genom samordnad styrning och planering når vi större effekt, vilket gynnar länets medborgare – inte minst barn och unga, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Frågan om att inordna vissa länskulturfunktioner har processats genom utredningar under ett antal år. Beslutet att inordna Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län är ett viktigt steg i att sammanföra spetskompetens och tydliggöra landstingets kulturpolitiska roll.

En annan förändring vid årsskiftet blir att Stockholms läns museum styr om rodret mot en ny och mer samtida färdväg. Här handlar det om att förhålla sig innovativt till ett redan mycket museitätt län, där bostadsbyggandet dessutom sätter kulturmiljön i fokus. I stället för att visa utställningar i ett fysiskt museum, kommer de att arbeta mer digitalt, för att på så sätt nå ut till fler invånare som är intresserade av länets kulturarv. Fokus kommer som tidigare att vara kulturmiljö, kulturarv, slöjd och konst, men genom att utgå ifrån en digital plattform blir museet mer lättillgängligt.

FAKTA:

  • Kulturförvaltningen stödjer sex länskulturfunktioner som arbetar främjande med olika kulturområden i länet.
  • Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län är två länskulturfunktioner som hittills har drivits externt, men som från och med 1 januari 2018 organiseras under kulturförvaltningen.
  • Övriga externa länskulturfunktioner är: Stiftelsen Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm, samt Länsmusiken.
  • Kulturnämnden har beslutat om en översyn av verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm med syftet att göra dessa än mer relevanta för länets medborgare. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy