Skip to main content

Open call - konstutlysning Karoliska Universitetssjukhuset Huddinge

Nyhet   •   Aug 18, 2017 11:25 CEST

Syntolkning: Skissbild av sjukhuskorridor

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för två vårdavdelningar

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av två vårdavdelningar vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

När Huddinge sjukhus invigdes 1972 var konsten en integrerad och central del av helheten. I enlighet med tidsandan var den konstnärliga gestaltningen mycket utåtriktad och kommunikativ, många konstnärer ville vara delaktiga i samhällets utveckling och nå ut i nya sammanhang. Detta konstnärliga gestaltningsuppdrag avser centrala delar av den inre miljön inom två vårdavdelningar. Inriktningen för vårdverksamheten på platsen är ännu inte bestämd. Konstprojektet tar avstamp i den specifika konstnärliga miljö som finns på Huddinge sjukhus. Konstnären som tilldelas uppdraget ska förhålla sig aktivt till den konst som finns på sjukhuset och de olika synsätt som den återspeglar.

Förutsättningar på platsen

För att kunna uppnå målen för framtidsplanen för hälso- och sjukvården arbetar Stockholms läns landsting med renovering av samt investering i nuvarande lokaler, detta för att kunna erbjuda fler vårdplatser och skapa fler enkelrum. Vårdavdelningar B72-74 i B4-huset inom Huddinge sjukhusområde ska byggas om. Rivningsarbetet har påbörjats och inflyttning i de första färdigbyggda avdelningarna planeras till juli 2018.

Verksamheten kommer att bestå av två vårdavdelningar på ett våningsplan. Lokalerna som ska byggas om kommer att innehålla 28 vårdrum. Det finns idag ett getsaltningstema för avdelningarna som skapats i linje med övergripande riktlinjer för gestaltning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Färgsättningen av vårdavdelningar kommer att följa i specifikt tema. Detta tema ska dock inte ses som styrande för utvecklingen av konstprojektet. Det finns också utrymme för dialog mellan konstnär och arkitekt i utvecklingen av den konstnärliga gestaltningen. Den exakta placeringen av konsten är inte på förhand given men av praktiska skäl är det framför allt väggytor som är aktuella för fysiska objekt. Totalt sju väggytor i korridorerna, samt en yta vid receptionen har föreslagits som passande. I överenskommelse med arkitekt och andra parter i byggprojektet kan även vissa glaspartier komma att ingå i det konstnärliga uppdraget.

En viktig förutsättning att beakta är tiden för produktion av konstverket. Efter godkännande av inlämnat skissförslag under december 2017 ska den konstnärliga gestaltningen färdigställas senast i slutet av juni 2018 för att installeras i början på juli 2018. Denna förhållandevis korta tidsperiod för produktion kan komma att vara styrande för val av material och/eller konstnärlig process.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Arbetet med konsten på länets sjukhus präglas av en tilltro till individens kapacitet, och en strävan att se till det friska i människan. Konsten är viktig för den estetik den tillför platsen och som ett uttryck för en humanistisk samhällssyn. På Huddinge sjukhus har konsten redan från början varit en viktig del av verksamheten och återspeglar på så sätt ett halvt sekel av tendenser inom konsten, vården och samhället i stort.

Genom att tillföra konstnärliga uttryck i takt med verksamhetens utbyggnad vill kulturförvaltningen även idag samarbeta med vården i skapandet av attraktiva tilltalande miljöer och en välkomnande atmosfär. Den övergripande utformningen av lokalerna ska förstärka patienternas egen integritet, och möjligheter till delaktighet. En välvårdad vårdmiljö signalerar respekt och omsorg för patienter och personal. Omsorgsfull gestaltning och val av konst är även ett sätt att skapa positiv avledning för patienter. I det här uppdraget vill vi aktivt förhålla oss till den unika konstnärliga miljö som finns på Huddinge sjukhus.

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du på sidan för vanliga frågor om konstnärlig gestaltning här .

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:
1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
  • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Hur ansöker jag?

Läs först hela utlysningen här.
Intresseanmälan, som stängs efter 3 september 2017, görs via webbformulär.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i september 2017. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Information in English here

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.