Skip to main content

Så beslutade kulturnämnden 21 mars 2018

Nyhet   •   Mar 22, 2018 15:40 CET

Kulturnämnden har haft sitt marsmöte. Foto: Anna Molander. Syntolkning: Landstingshuset i Stockholm.

Kulturnämnden i Stockholms läns landsting träffades under onsdagen för sitt marsmöte. Ärendena gällde bland annat följden av att kulturnämnden blir arkivmyndighet när landstingsarkivet byter hemvist från 1 april.

Kulturnämnden blir arkivmyndighet

Under ärendet ”Kulturnämndens delegationsordning 2018” beslutade kulturnämnden om en ny delegationsordning och tydliggjorde vilka beslut som delegeras till förvaltningen. Det handlade också om det vidgade uppdraget kulturnämnden fått från landstingsfullmäktige när de blir arkivmyndighet. Landstingsarkivet byter alltså hemvist från och med 1 april 2018 och ingår i kulturnämndens ansvarsområde. Därmed blir landstingsarkivarie Johanna Lagström en del av ledningsgruppen på kulturförvaltningen.

Uppdaterad kulturstrategi för Stockholmsregionen

Kulturstrategi för Stockholmsregionen är ett dokument om hur regionen övergripande ska arbeta med kultur. Under hösten 2017 var ett förslag till kulturstrategi utsänt på remiss. Drygt 50 av 80 svar har nu inkommit. Kulturförvaltningen har beaktat remissvaren och presenterade igår en uppdaterad kulturstrategi som nämnden godkände. Nu närmar sig den sista fasen i processen. I juni tas nämligen beslutet om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) hos landstingsfullmäktige. I den ingår den regionala strategin för kulturen.

Nytt konstprogram på Universitetslaboratoriet

Kulturnämnden godkände ett konstprogram för ett konstprojekt på Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Projektet innefattar inköp av färdiga konstverk till allmänna och gemensamma utrymmen som entréer, trapphus, personalrum och korridorer. Delar av byggnaderna omsluter en rektangulär japansk trädgård. En uttalad önskan om textila och hantverksmässiga verk finns också. Konstanslaget uppgår till 330 000 kronor och utgör cirka en procent av beslutad produktionsbudget om 29 miljoner kronor. Vid varje bygginvestering Stockholms läns landsting gör ska upp till två procent av produktionskostnaden avsättas för konst. Placering och montering av konsten ska vara slutförd senast juni 2018.

Övriga ärenden:

  • Kulturförvaltningen föredrog de beslut om stöd som tagits på delegation (upp till 150.000 kronor). Det gällde bland annat pensionärs- och ungdomsorganisationer, depositionsavtal och sjukhusclownernas projektstöd.
  • Därutöver behandlades ett yttrande kring en motion om ett nytt läs- och skrivcentrum.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.