Skip to main content

Sjukhuskonsten analyseras i samverkan med patienter och personal

Nyhet   •   Jun 23, 2015 13:51 CEST

Vilka bilder, känslor och minnen skapas hos den som ser på konst i en sjukhusmiljö? Det är temat för en nyligen genomförd studie som initierats av Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Ett ledord i den moderna sjukvården är att sätta människan i centrum och den ambitionen omfattar också konsten. Men vad innebär det? Vad betyder konsten för människor som rör sig i vårdmiljöer? Och hur kan arbetet med konst i vårdmiljö vidareutvecklas? Dessa frågor ligger till grund för en extern studie som initierats av kulturförvaltningen. Uppdraget tilldelades Annika Wik som under några månader 2014 genomförde en fältstudie vid några av länets sjukhus. Resultatet av arbetet presenteras i rapporten Konsten att vara specifik – om konst i vårdmiljö

- Rapporten visar att konstnärligt gestaltade vårdmiljöer kan bidra till en mängd olika värden såsom trygghet, tillit, distraktion, minnen, inspiration, livslust, respekt, glädje och skönhet. Och att det är viktigt att den konstnärliga visionen samspelar med platsen och människorna som befinner sig där, säger konstenhetens chef Elisabeth Wengström

Av rapporten framgår att konst är ett mycket uppskattat inslag och omvänt att de miljöer som saknar konst upplevs som oinspirerande och andefattiga. Men lika viktig är insikten om att konstupplevelser är djupt personliga och beroende av de sammanhang där människor möter konsten. Rapporten understryker behovet av kvalitativa studier för att förstå de specifika betydelser konstnärlig gestaltning kan få i skiftande miljöer och situationer.

- Den här studien tillsammans med flera andra nu pågående initiativ kommer att tas tillvara i det kompetenscentrum för kultur och hälsa som vi ska bygga upp under de närmaste åren säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.