Skip to main content

Stort fasaduppdrag ska ge sjukhuset särprägel

Nyhet   •   Mar 20, 2015 11:02 CET

Södersjukhuset ska moderniseras och byggas ut med bland annat ett nytt försörjningskvarter för teknik och drift. I samband med det utlyser kulturförvaltningen två konstuppdrag som kommer att få stort genomslag i närmiljön.

Det ena uppdraget avser en konstnärlig bearbetning av försörjningskvarterets fasad och det andra en gestaltning av entrémiljön.

- De konstnärliga gestaltningarna ska innehålla en omsorg om detaljerna som tillför byggnaden ett lugn men också en särprägel för hela sjukhusområdet, berättar Susanne Andersson Kopp som projektleder gestaltningsuppdraget.

Beroende på vilka konstnärliga lösningar som föreslås för entrén kan gestaltningen även återkomma på valda platser i huset.

- På så vis finns det möjlighet att skapa ett genomgående tema mellan konst, arkitektur och inredning, fortsätter Susanne Andersson Kopp.

Byggnaden som är till för en rad viktiga funktioner såsom framtida reservkraft och kontor för personal som arbetar med sjukhusets dagliga underhåll och drift påbörjas under våren 2015 och beräknas vara klart 2017.

En mer utförlig beskrivning av de konstnärliga gestaltningsuppdragen finns på vår webbplats där man också kan anmäla intresse fram till och med den 13 april. Konstuppdragen i Stockholms län ökar i och med landstingets satsning på framtidens hälso- och sjukvård. Kulturförvaltningens konstenhet projektleder arbetet. De konstnärer som lagt in sina uppgifter i vår Konstnärsbas får ett direktutskick om alla våra aktuella gestaltningsuppdrag.

Bild: Illustration av försörjningskvarteret/Link Arkitekter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.