Gå direkt till innehåll
Syntolkning: Lindbergs keramiska gestaltning består av skisser i väggen och stora väggfasta objekt placerade längst en korridor i huvudentrén, Nacka sjukhus.
Syntolkning: Lindbergs keramiska gestaltning består av skisser i väggen och stora väggfasta objekt placerade längst en korridor i huvudentrén, Nacka sjukhus.

Nyhet -

Två konstnärer utsedda för skissuppdrag på Nacka sjukhus.

Kulturförvaltningen anlitar regelbundet konstnärer för att skapa konst som bidrar till stimulerande och omhändertagande vårdmiljöer i länet. Nu har två konstnärer utsetts för skissuppdrag för Nacka sjukhus.

Uppdraget ”Samtida keramisk relief i dialog med Stig Lindberg” avser keramiskt konstnärlig gestaltning till hisshallar i 7 våningsplan samt där tillhörande lokaler. Samtliga lokaler är entréer till psykiatriska vårdavdelningar. Gestaltningen ska stå i direkt dialog med den befintliga keramiska gestaltningen av konstnären Stig Lindberg, uppförd år 1965 i Nacka sjukhus huvudentré. För detta gestaltningsuppdrag har två konstnärer utsetts för skissuppdrag.

De skissande konstnärerna är:

  • Maria Boij, Johanneshov
  • Mia E. Göransson, Gustavsberg

Beslut om vilken konstnär som tilldelas gestaltningsuppdraget planeras att tas i september 2017.

Konstuppdragen i Stockholm ökar i och med landstingets satsningar på framtidens hälso- och sjukvård. Kulturförvaltningens konstenhet projektleder arbetet. Alla aktuella uppdrag beskrivs på vår webbplats kultur.sll.se. De konstnärer som har lagt in sina uppgitfter i Konstnärsbasen får ett direktutskick vid nya utlysningar.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet, se bilder och filmer: facebook.com/Kulturforvaltningen


English

Contemporary ceramic relief in dialogue with Stig Lindberg.

Stockholm County Council invited professional artists to apply for the public art commission Contemporary ceramic relief in dialogue with Stig Lindberg, at Nacka hospital.

The commission involves using ceramic as a medium to create visual expressions for a total of seven walls at the elevator halls located on seven floors, and nearby locations. These spaces are also entrances to psychiatric wards. By shaping these sites, the tradition of ceramic art at Nacka hospital lives on. The commissioned work should be in direct dialogue with the existing ceramic artwork at the hospital's main entrance, created 1965 by the artist Stig Lindberg.

Stockholm County Council, the Cultural Department hereby announces the two artists that has been selected for sketch assignments.

• Maria Boij, Johanneshov
• Mia E. Göransson, Gustavsberg

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 378 00
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Presskontakt

Elisabeth Wengström

Elisabeth Wengström

Avdelningschef 08-123 378 51
Carin Fahlén

Carin Fahlén

Kommunikationsansvarig 070-484 22 34

Relaterade nyheter