Gå direkt till innehåll
65 miljoner kronor till 99 kulturaktörer i Stockholmsregionen

Pressmeddelande -

65 miljoner kronor till 99 kulturaktörer i Stockholmsregionen

Kulturnämnden i Region Stockholm har beslutat om Verksamhetsstöd 2020 om totalt 65 185 000 kr till 99 verksamheter. Det är en ökning på drygt 1 miljon mot förra året.

De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare.

Kulturförvaltningen i Region Stockholm mottog 121 ansökningar i denna ansökningsomgång. Bland de verksamheter som kulturnämnden beslutat bevilja stöd till lyfts satsningar på infrastruktur som nya scener, centrumbildningar och viktiga produktionsplatser för konst.

Teatrar, konsthallar och scener för dans är särskilt viktiga – inte bara för att de driver viktig verksamhet i egen kraft utan också för att de fungerar som scener för andra aktörer och därigenom bidrar till en kulturell infrastruktur i regionen, säger Catharina Fogelström, chef för Avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.

Stockholms bygdegårdsdistrikt och Stockholms läns hembygdsförening får ökat stöd i syfte att stärka det lokala kulturlivet via distrikten. De utgör viktiga platser för musik, teater, film och litteratur, särskilt i områden där det finns begränsad tillgänglighet till kultur, som i skärgården och på landsbygden.

Viktig infrastruktur

Centrumbildningar stärker sina konstområden och utgör viktig infrastruktur för kulturskapande, menar Catharina Fogelström.

I årets verksamhetsstöd stödjer nämnden nya centrumbildningar inom konsthantverk och ökar stödet något till bland andra Musikcentrum och Konstnärscentrum.

Jazzklubben Fasching är ny stödmottagare - en viktig scen för jazz och blues med internationella gästspel på hög nivå. Orionteatern är en aktör som breddat sin verksamhet. Förutom egna produktioner har den också ökat i betydelse som scen och plats för exempelvis musikarrangemang.Ö2 är en ny aktör inom teater som får stöd till scenen på Östgötagatan 2

Andra viktiga produktionsplatser

 • KKV
 • Gustavsbergs satsning på keramikugnar
 • Produktionsplatsen SITE som har ökat sin verksamhet i och med flytt till Farsta

Några nya aktörer

10 verksamheter är helt nya, och har inte tidigare mottagit Verksamhetsstöd. Bland dem kan nämnas

 • Kamraterna, en ny aktör inom musikteater
 • Läsfrämjarinstitutet med bas i Södertälje, bedriver läs- och skrivfrämjande verksamhet och får verksamhetsstöd för att sprida sin metod till fler platser i länet
 • Kolko ink, en ny aktör inom dansområdet för barn och unga.

Om Verksamhetsstöd från Region Stockholm

Verksamhetsstödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. En referensgrupp är med i bedömningsprocessen.

 • Aktörer som 2017-12-13 beviljades Verksamhetsstöd för 2018 och 2019 och fått intentionsbeslut för 2020, år 3.
 • Aktörer som 2019-01-30 beviljades Verksamhetsstöd för 2019 och fått intentionsbeslut för 2020, år 2 samt eventuellt för 2021, år 3.
 • Aktörer som inkommit med ansökan om Verksamhetsstöd 2020 och i förekommande fall 2021 och 2022. För år 2021 och 2022 tas intentionsbeslut.

Antal mottagare

 • 80 organisationer
 • Länsmusiken i Stockholm
 • 18 organisationer har redan 2018 eller 2019 beviljats ett flerårigt Verksamhetsstöd och beviljas för 2020 stöd för år två eller år tre.

Beviljat totalbelopp

 • 65 185 000 kr

HÄNVISNINGAR

Diarienummer 2019-12-11 KN 2019/565

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 378 00
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Presskontakt

Eva Bergquist

Eva Bergquist

Förvaltningschef Kulturförvaltningen, Region Stockholm 08-123 378 01
Catharina Fogelström

Catharina Fogelström

Avdelningschef Strategisk samordning 08-123 378 31

Relaterade nyheter