Skip to main content

Bättre verktyg för utvärdering av konstnärlig kvalitet

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 08:27 CEST

Dansare ur Weld Company som sedan 2013 är en del av Weld - en konstnärsdriven plattform för konst och dans som bedriver undersökande, kritisk och experimentell verksamhet. Foto: Anna Molander.

För att fördjupa samtalet om offentligt finansierad kultur har landstingets kulturförvaltning och 22 av Stockholms läns kommunala kulturförvaltningar tillsammans med Statens Kulturråd inlett ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Projektet kommer att ta fram nya metoder för att bedöma och utvärdera konstnärlig kvalitet.

Stockholms läns landstings kulturförvaltning har regelbundet samarbetsprojekt med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) som syftar till att på olika sätt stärka och utveckla kulturen i Stockholms län. Ett av de nu pågående projekten är ett forskningssamarbete med centret Arts, Business och Culture (ABC) vid Handelshögskolan i Stockholm, som går under namnet ”Konsten att mäta det omätbara – om kvalitetsbedömning av konstnärlig kvalitet”.

- Landstingets och länets kommunala kulturförvaltningar fördelar varje år betydande medel till institutioner, föreningsliv och det fria kulturlivet med konstnärlig kvalitet som ett kriterium för beviljat stöd. Samarbetet med Handelshögskolan syftar till att problematisera diskussionen och förhoppningsvis ta fram nya och förbättrade metoder för bedömning och uppföljning av kvalitetsmåttet, berättar FSKFs ordförande Torbjörn Neiman och tillägger att man inom föreningen är mycket glad åt detta konstruktiva och spännande projektsamarbete då man under en längre tid diskuterat begreppet som man inte alltid anser vara lätt att mäta.

Under hösten har forskarna Linda Portnoff och Erik Wikberg fört ett samtal med kulturcheferna om bedömning av konstnärlig kvalitet. Frågeställningarna handlade till exempel om vilka för- och nackdelar det finns med att göra kvalitetsbedömningar i kvalitativ respektive kvantitativ form, samt utmaningar och möjligheter med respektive bedömning. Det framkom då att länets kulturförvaltningar har olika inställning till vilken sorts kvalitetsmått som är eftersträvansvärda.

I studien kommer det att undersökas närmare vad dessa skillnader beror på samt kopplingen till målformuleringar och verksamhetsstyrning. För att bilda sig en uppfattning om utvärdering och styrning av konstnärliga mål i länet kommer forskarna att kartlägga den mångfald av verksamheter och projekt som finansierats av främst landstingets och kommunernas kulturförvaltningar, men även en del statliga kulturinsatser för att sätta in det i ett större sammanhang.

- Det ska bli mycket intressant att se det kommande resultatet och hur vi med hjälp av det kan förbättra den offentliga bidragsgivningen inom kulturområdet i länet. För oss på landstinget är det också värdefullt att få en helhetsbild av kulturutbudet som de kommunala kulturförvaltningarna stödjer. På så vis kommer vi att vara en än mer relevant partner till länets kommuner till förmån för våra länsinvånare, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Några korta fakta

  • Forskningsprojektet ”Konsten att mäta det omätbara – Om kvalitetsbedömning av konstnärlig kvalitet” som utförs av forskarna Linda Portnoff och Erik Wikberg beräknas att vara klar 2018. Ett första seminarium kommer att anordnas hösten 2016 för att sprida erfarenheter från forskningen.
  • Linda Portnoff och Erik Wikberg har en bakgrund från kulturområdet med erfarenhet från privat, offentlig och ideell sektor inom olika konstarter. Som forskare på Arts, Business och Culture vid Handelshögskolan i Stockholm har de intresserat sig för de kulturproducerande fältens värdeskapande och organisering, med en särskild inriktning mot ekonomiska styrmodeller och kvantifieringens sociologi.
  • Forskningsprojektet finansieras av Stockholms läns landsting, Handelshögskolan i Stockholm, Statens kulturråd och 22 av kommunerna som deltar i projektet: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
  • De 22 kommunerna ingår i Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) som är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Region Gotland. Föreningen har funnits sedan 1966 och verkar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.