Skip to main content

Klart med inriktningen för regional kulturstrategi

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2016 13:15 CET

Kulturförvaltningen Stockholm läns landsting, Södermalmsallén 36 i Stockholm

En regional kulturstrategi tas fram i samband med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Nu har Stockholms läns landstings kulturnämnd beslutat om de områden där fokus ska ligga för det fortsatta arbetet. Dessa ska bidra till god livsmiljö, regional och hållbar utveckling samt till att stärka demokratin.

 Kulturstrategin knyter tydligt an till det övergripande målet med all vår verksamhet, om en fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Den svarar också på frågan om vilken roll kulturen ska spela i en växande, kreativ och hållbar miljö, säger Eva Bergquist, förvaltningschef på kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Målet med den nya strategin är att ge en samlad vägledning i det övergripande regionala arbetet med kulturfrågor. Den ska också kunna ligga till grund för fortsatt strategiskt arbete med specifika konstformer, samt framtagandet av en strategi för barn och unga. Underlaget till inriktningsbeslutet har tagits fram i samverkan med länets kommuner samt kultur- och föreningsliv, som även kommer vara involverade i det fortsatta arbetet.

Bidra till bättre livsmiljö
Strategin har fyra övergripande punkter, som är knutna till de fyra övergripande målen i RUFS 2050. Punkterna är:

  • Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö
  • Kulturdriven tillväxt och det kreativa företagandet bidrar till en regional utveckling
  • Kulturen bidrar till att stärka demokratin
  • Kulturen och kulturmiljön bidrartill att skapa en hållbar utveckling.
  • Inom ramen för dessa finns en rad definierade områden.

De handlar bland annat om att kulturen bidrar till att stärka den regionala identiteten, attraktionskraften och arbetsmarknaden, säger Catharina Fogelström, chef för enheten för kultur- och föreningsstöd på kulturförvaltningen. Enheten arbetar med att ta fram ett förslag till kulturstrategi, som sedan går vidare till Stockholms läns landstings kulturnämnd för beslut.

Vidare handlar områdena om att ge människor en meningsfull fritid och möjlighet till eget skapande. Att skapa möten och mötesplatser, ge möjligheter till inflytande och tillit. Samt att stärka levande kulturmiljöer och bidra med det humanistiska perspektivet i de regionala stadskärnorna.

Tidplan för fortsatt arbete
Under våren tar kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting fram ett slutligt förslag till regional kulturstrategi, tillsammans med Stockholms läns kommuner och representanter för kulturlivet. Kulturförvaltningen samarbetar dessutom med landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning, både kring kulturfrågorna i RUFS 2050 och den regionala kulturstrategin. Hösten 2017 behandlar kulturnämnden strategin och under 2018 behandlas RUFS 2050 av landstingsfullmäktige där den regionala kulturstrategin ingår som en del.

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.