Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturnyheter juli från Region Stockholm

Kartläggning av aktörer inom kulturmiljö i regionen

Ett av de fyra fokusområden som lyfts i Kulturstrategin för Stockholmsregionen gäller att nyttja kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen. Kulturförvaltningen genomför nu en kartläggning som syftar till att belysa och synliggöra roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet.

Läs mer om kartläggningen på kulturförvaltningens webbplats

Fortsatt arbete med dialog och samverkan

Kulturförvaltningen har i uppdrag att utveckla metoder och långsiktiga arbetssätt för att genomföra dialoger med företrädare för civilsamhället, de professionella kulturskaparna samt kommunerna i länet. Dialogmöten med länets 26 kommuner hann precis genomföras innan coronautbrottet och resterande möten hölls digitalt och då med fokus på krisens effekter.

Läs mer om vårens dialogmöten på kulturförvaltningens webbplats

Förslag på fyra insatsområden för stärkt folkbildning i regionen

Under våren har arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram en ny folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen fortsatt sitt arbete runtom i regionen. Folkbildningens roll i samhället har samtidigt visat sig extra betydelsefull i en period när övriga samhällsfunktioner prövas. Arbetet har nu landat i ett utkast med fyra insatsområden i fokus för att stärka folkbildningens roll.

Läs om arbetet med folkbildningsstrategi på kulturförvaltningens webbplats

Forskning följer effekten av digital Dans för Parkinson

”Jag hoppas att studien ska bidra med viktiga kunskaper om hur dansen påverkar olika aspekter av deltagarnas upplevelse av kognitiv och fysisk funktionsförmåga, samt välmående i vardagen” så säger Anna Stigsdotter Neely, professor i psykologi, som under våren följt personer som deltar i Dans för Parkinson på distans. Forskningsprojektet som är initierat av Kompetenscentrum för kultur och hälsa vill ge bidrag i utvecklingen av icke-invasiva hälsofrämjande behandlingsmetoder som kan lindra symtom och öka välbefinnandet hos personer med Parkinsons sjukdom.

Läs en intervju om projektet på Kompetenscentrum för kultur och hälsas webbplats

Ökad tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola för länets barn och unga 

Länets kommuner har idag tillgång till en plattform för samverkan kring ökad tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola för länets invånare, oavsett var man bor. Tack vare en satsning på metodutveckling för samverkan mellan kommuner har idag flera kommuner i storstadsregionen hittat sätt att samverka. Projektet RIK - Regional tillgång till Idrottsanläggningar och Kulturskola ligger till grund för plattformen.

Läs mer om RIK på kulturförvaltningens webbplats

Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv 

Region Stockholm har lämnat sitt yttrande om arkivutredningens betänkande (SOU 2019:58) som remitterats under våren. Yttrandet innehåller kritik på flera punkter. - Vi anser att en ny arkivlag bör innehålla en skyldighet för privata verksamheter att bevara information, säger Johanna Lagerström, regionarkivarie och avdelningschef för Regionarkivet i Region Stockholm.

Läs mer om yttrandet på kulturförvaltningens webbplats

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 378 00
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Presskontakt

Kulturförvaltningen

Presskontakt 0704842234