Skip to main content

Landstinget har analyserat filmlivet i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 08:57 CET

För att fortsatt utveckla filmen som konstart och näring i Stockholmsregionen har Stockholms läns landstings kulturförvaltning genomfört en större filmutredning. Den visar på en bredd av aktörer och insatser som präglar filmlivet i länet.

Under 2015 har kulturförvaltningen på uppdrag av nämnden gjort en omfattande analys av länets filmliv som belyser sambandet mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå och utreder landstingets framtida roll i utvecklingen av regionens filmpolitik.

- Stockholms läns filmliv präglas av att många aktörer med kompletterande och ibland egna intressen verkar inom samma fält. Utredningen ger en heltäckande bild av dessa aktörer och pekar på behovet av en förbättrad strategisk samverkan, berättar kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Analysen visar också att det finns ett starkt utvecklingsfokus inom filmområdet i regionen med flera konvergerande intressen. Det handlar bland annat om den rörliga bildens växande betydelse, behovet av att fånga röster som speglar länet idag samt vikten av att Stockholmsregionens invånare får tillgång till ett mångfacetterat utbud. Studien som går under namnet ”Berättelser i vår tid – en analys av filmlivet i Stockholms län” ger förslag på hur detta kan organiseras.

- Det är av oerhörd betydelse för det demokratiska samtalet med en mångfald av berättelser som speglar skilda delar och kulturer i länet. Under året som gått har vi också sett att nämndens filmstöd har bidragit till att flera angelägna filmer både setts av många och tilldelats fina priser, fortsätter Eva Bergquist.

Utredningsrapporten är tänkt att ligga till grund för landstingets framtida prioriteringar och insatser. Hela rapporten finns att läsa på: http://kultur.sll.se/Publikationer

Några korta fakta

  • Utredningen ”Berättelser i vår tid – en analys av filmlivet i Stockholms län” har genomförts av Kerstin Olander, kulturförvaltningens samordnare för film och regionala frågor.
  • Landstingets filmpolitiska insatser i Stockholmsregionen 2015 uppgick till över 11,5 miljoner kronor och omfattade stöd till länskulturfunktionen Film Stockholm, Filmregion Stockholm-Mälardalen, filmfestivaler i länet, talangutveckling och filmproduktion.
  • Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild och har i uppdrag av landstinget att samordna, stödja och utveckla länets verksamheter inom området filmpedagogik, film i vården, talangutveckling och visningsfrågor.
  • Analysen av länets filmliv är del av tre större utvecklingsprocesser inom landstinget. Dels av kulturförvaltningens pågående översyn av hur framtida stödformer ska se ut som går under namnet Framtidens stöd. Dels av arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi för länet. Denna ingår i sin tur i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Bild: Filmvisning. Foto: Jerry Eriksson.

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.