Skip to main content

Ny kulturstrategi för Stockholms läns landsting

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 17:00 CEST

Människor i gatumiljö. Fotograf Anna Molander

Under återstoden av 2016 och under 2017 ska arbetet med landstingets kulturstrategi fortgå. Kulturstrategin ska vara tydligt kopplad till landstingets regionala utvecklingsplan RUFS 2050. Arbetet med kulturstrategin bereds av kulturförvaltningen i samråd med landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning.

- De övergripande målformuleringarna i RUFS 2050 passar tydligt in på och knyter an till kulturnämndens mål och vision "kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region". Således ser vi hur kulturen har en självklar del i att hantera de inriktningar som målen anger. Det säger Eva Bergquist, förvaltningschef kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting.

- Kulturen knyter samman regionens stadskärnor utifrån ett tvärsektionellt angreppsätt där en mängd frågor behandlas integrerat som gynnar inte bara kulturella och kreativa näringar utan alla samhällsfunktioner. En tydligare koppling mellan mål, delmål och tematiska frågor bidrar till ett ökat helhetsperspektiv och synliggör samtliga av landstingets verksamhetsområden, menar Eva Bergquist.

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.