Gå direkt till innehåll
Syntolkning: En person i helfigur som ses bakifrån går mot en stor byggnad, landstingshuset.
Syntolkning: En person i helfigur som ses bakifrån går mot en stor byggnad, landstingshuset.

Pressmeddelande -

Region Stockholms kulturnämnds beviljade Verksamhetsstöd 2019

Kulturnämnden i Region Stockholm har beslutat om kulturstöd: Verksamhetsstöd.

De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Verksamhetsstödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp.


Länkar
Lista över mottagare, kulturförvaltningens webbsida Beviljade verksamhetsstöd

Om stödet, kulturförvaltningens webbsida Om verksamhetsstöd

Ämnen

Regioner


Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 378 00 info.kultur@sll.se
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Från och med den 1 januari 2019 har Stockholms läns landsting bytt namn och heter nu Region Stockholm.

Presskontakt

Eva Bergquist

Eva Bergquist

Förvaltningschef Kulturförvaltningen, Region Stockholm 08-123 378 01
Catharina Fogelström

Catharina Fogelström

Avdelningschef Strategisk samordning 08-123 378 31
Carin Fahlén

Carin Fahlén

Pressansvarig, Kommunikation konst, kultur och hälsa Kulturförvaltningen, Region Stockholm 070-484 22 34

Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

KULTURFÖRVALTNINGEN i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att utveckla länet. Därför stödjer Region Stockholm länets kulturliv och kulturutövare, folkbildning- och föreningsliv. Region Stockholms konst berikar mötet med kollektivtrafiken och vårdmiljöerna. När Stockholm fortsätter att växa är Region Stockholms mål att fortsätta bidra till ett dynamiskt kulturliv för invånare och besökare.