Skip to main content

Stockholms kreativa ekonomi kartlagd i ny rapport

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 09:56 CET

Den kulturella och kreativa sektorn är stark i Stockholmsregionen i jämförelse med Sverige och Europa. Det visar en ny studie som Volante Research genomfört på uppdrag av Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Landstinget arbetar för närvarande med att ta fram en ny kulturstrategi för Stockholms län. Som en del i det arbetet har Volante Research fått i uppdrag att utreda Stockholmsregionens kreativa ekonomi. Rapporten visar bland annat att:

 • Den kulturella och kreativa sektorn omsätter 260 miljarder kronor i Stockholms län och bidrar med drygt 6 procent av bruttoregionalprodukten.
 • Var femte företag i Stockholms län befinner sig inom den kulturella och kreativa sektorn.
 • Drygt 40 procent av Sveriges företag inom den kulturella och kreativa sektorn finns i Stockholms län.

- Det är inga förvånande siffror. Många superstjärnor inom den kulturella och kreativa sektorn verkar i Stockholmsregionen som till exempel Spotify-grundaren Daniel Ek, Minecrafts-skaparen Markus ’Notch’ Persson och musikproducenten och låtskrivaren Max Martin. Men ingen är en succé redan från början och flera är dessutom inflyttade, så det finns en utmaning framåt med den förtätade regionen. Det måste finnas plats för oetablerade och det oväntade om Stockholmsregionen ska fortsätta att vara en av Europas främsta inom sektorn, säger Tobias Nielsén, kulturekonom och VD för Volante.

Volantes studie kartlägger den kulturella och kreativa sektorns storlek i Stockholmsregionen efter antal företag, anställda, omsättning och bidrag till bruttoregionalprodukten (BRP) - samt sektorns utbredning i länet efter postnummerområden.

- Det är första gången som den geografiska utbredningen har studerats på en så pass detaljerad nivå. Kartläggningen ger oss en värdefull överblick för hur det ser ut i regionens olika delar och kommer att vara ett gott underlag för att göra relevanta prioriteringar när vi nu tar fram en ny kulturstrategi, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergqvist och påpekar vikten av att det finns möjlighet att verka inom den kulturella och kreativa sektorn i hela länet.

Hela utredningsrapporten ”Stockholms kreativa ekonomi – Kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län” finns att läsa på kulturförvaltningens webbplats.

Några korta fakta

 • Rapporten som Volante genomfört på uppdrag av kulturförvaltningen är en del av Stockholms läns landstings arbete med att ta fram en ny kulturstrategi för länet. Denna ingår i sin tur i landstingets arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050.
 • RUFS 2010 har varit Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan i fem år. Att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är en omfattande process som pågår i flera år - och förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet.
 • Den 20 augusti 2015 godkände tillväxt- och regionplanenämnden programmet för nästa regionala utvecklingsplan. Programmet beskriver ramarna för arbetet med att ta fram nästa plan och utgår från RUFS 2010 samt den aktualitetsbedömning som gjordes av planen under 2013-2014.
 • Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att ta fram ett samrådsförslag som beräknas att vara klart mars 2016. Därefter påbörjas samrådet om hur regionen ska utvecklas fram till år 2050. Kultur och idrott är en viktig del i utvecklingen.
 • Under perioden april till september i år pågår samrådet om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Då har aktörer i regionen möjlighet att komma med synpunkter på hur de vill att regionen ska utvecklas.
 • Den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen kommer att gälla för perioden 2018-2026.
 • De övergripande målen för planen är: En tillgänglig region med god livsmiljö, En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region, En ledande tillväxt- och kunskapsregion och En resurseffektiv och resilient region.
 • Mer information om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen hittar du på www.rufs.se

  Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

  Kartbild över Stockholms läns arbetsställen inom den kulturella och kreativa sektorn. © Volante Research.

  Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
  Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
  Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
  Telefon: 08-123 37 800
  www.kultur.sll.se
  www.facebook.com/kulturforvaltningen

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.