Skip to main content

Unik satsning på konst främjar hälsan hos äldre patienter

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2017 12:15 CET

Mari Andersson har sett hur viktig konsten kan vara för patienterna och deras anhöriga. Foto: Anna Molander. Syntolning: Mari i arbetskläder i korridoren på geriatriken.

En unik satsning på konstvandring på Capio Geriatrik Nacka ska främja hälsa och rehabilitering hos patienterna. Den färdigställda konstvandringen invigs av landstingsrådet Anna Starbrink nästa vecka.

– Att vistas i sjukhusmiljö kan kännas svårt och stressande, både för den som är sjuk och för anhöriga. Då kan konsten fungera lugnande och stimulerande, säger chefssjuksköterska Mari Andersson.

På Capio Geriatrik avdelning 61-62 på Nacka sjukhus står en hel korridor redo med samtida konstverk för invigning den 12 december av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink. Det är konstvandringen ”Resa i tid och rum” med tillhörande konstguide i form av en bok som kulturförvaltningen Stockholms läns landsting tagit fram i samarbete med Capio Geriatrik Nacka, ett ställe där patienterna ofta är multisjuka äldre.

Denna speciella konstvandring har tio olika stationer med samtida konstverk, som har köpts in specifikt för platsen. För vårdpersonalen, patienterna och deras anhöriga finns också en konstguide som med texter, bilder och frågor ger pedagogiska nycklar in i konsten. Syftet med projektet är att aktivera patienterna, stimulera till samtal och främja deras hälsa och rehabilitering. Chefssjuksköterska Mari Andersson, som kom med det särskilda önskemålet om en konstvandring, säger att konsten har flera positiva värden.

– Vi vill stimulera patienterna till aktivitet och rörelse, väcka nyfikenhet, ha något att samtala kring när vi gångtränar patienterna i vårdavdelningens korridorer. Vi vill ge anhöriga och patienter ett samtalsämne i en annars torftig miljö.

Konst för alla sinnen

Ett önskemål från vården var att konsten skulle tillgodose andra sinnen än synen. Därför återfinns här bland annat taktila verk och ett ljudverk som särskilt efterfrågats då många patienter är oroliga på nätterna. Mari menar att konst och kultur har en betydande roll i vården.

– Att vistas i sjukhusmiljö kan kännas svårt och stressande, både för den som är sjuk och för anhöriga. Då kan konsten fungera lugnande och stimulerande, den signalerar omtanke och respekt för människan i behov av vård. Den kan också skapa något så enkelt som en stunds glädje eller förströelse på egen hand, tillsammans med anhörig eller vårdpersonal. Min önskan är att de människor vi vårdar på sjukhus ska få möjlighet att låta tanken vila en stund i det som är friskt i den sjuka kroppen.

En framtida modell

Chefen på kulturförvaltningens konstenhet, Elisabeth Wengström, hoppas att konsvandringen med sitt tillhörande pedagogiska material ska kunna fungera som en framtida modell som kan inspirera andra vårdverksamheter använda sig av liknande projekt.

– Konstvandringen är en del i kulturförvaltningens ambition att lyfta konsten i rehabiliterande syfte. Genom att stimulera det friska hos individen kan upplevelsen av hälsa öka. Samarbetet med Nacka Geriatrik är ett utmärkt exempel på hur konsten, genom nära dialog med verksamheten, kan integreras med vården på ett fint sätt och skapa ökad stimulans, säger hon.

På landstingets kulturförvaltning har man jobbat i över ett år för att färdigställa konstvandringen, vars bredd och omfattning på en och samma avdelning gör den ensam i sitt slag. Förutom den pedagogiska konstboken ska nu forskare kopplas in för följa upp projektet vetenskapligt. Detta för att ta ytterligare lärdomar in i framtiden.

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar för fri kultur, för upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Stöd till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur och hälsa i vården är våra tre huvudverksamheter. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden.

Procentregeln: Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av byggkostnaderna vid offentlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Procentregeln gäller fortfarande men utgörs nu inom Stockholms läns landsting av upp till två procent. Tack vare procentregeln har vi idag ett av landets största innehav av konst, som berikar länets vårdmiljöer.

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Kommentarer (2)

    TACK! Nu blev jag än mer inspirerad och motiverad i min mission att sprida Kultur i vården!
    Sedan 2007 har jag arbetat inom äldreomsorgen som arbetsterapeut. En av mina stora intressen är konst och hur det kreativa skapandet påverkar de äldre inom vård och omsorg. Har arbetat som projektledare i olika kommuner i Sverige, där kulturen varit i fokus. Konst, dans, musik, sång, teater, litteratur - skapar ett sammanhang i vardagen när man är sjuk och det finns evidens på att bildterapi hjälper cancerpatienter minska ångest, oro och smärta. Vore intressant att få ta del av den forskning ni nämner i artikeln.

    - Susan Karlkvist - 2017-12-05 14:24 CET

    Hej Susan! Kul att du är så engagerad i kultur och hälsa - ett område på framväxt! Följ gärna kulturförvaltningens och hälso- och sjukvårdsförvaltningens nya verksamhet Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Vi finns på Facebook: https://www.facebook.com/kulturochhalsa/ och snart även med egen webbplats. Här kommer vi löpande presentera landstingens egna projekt och forskning, som Nacka konstvandring när den är klar, och mycket mer.

    - Katarina Wikström - 2017-12-08 12:19 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.