Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Klart med inriktningen för regional kulturstrategi

Klart med inriktningen för regional kulturstrategi

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 13:15 CET

En regional kulturstrategi tas fram i samband med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Nu har Stockholms läns landstings kulturnämnd beslutat om de områden där fokus ska ligga för det fortsatta arbetet. Dessa ska bidra till god livsmiljö, regional och hållbar utveckling samt till att stärka demokratin.

Nyheter 2 träffar

Många nya kulturaktörer när landstinget fördelar verksamhetsstöd

Nyheter   •   Dec 13, 2016 08:08 CET

Kulturnämnden i Stockholms läns landstings har nu tagit beslut om verksamhetsstöd för 2017. Totalt är det 84 mnkr som fördelats till sammanlagt 85 av de sökande organisationerna. Verksamhetsstöden säkrar tillgången till kultur för länets invånare.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa etableras i Stockholm

Kompetenscentrum för kultur och hälsa etableras i Stockholm

Nyheter   •   Okt 13, 2016 13:26 CEST

Stockholms läns landsting startar ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Syftet är att verka för ett långsiktigt arbete med kultur i vården.