Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Nya stödformer för ett mångfaldsrikt kulturutbud

Nya stödformer för ett mångfaldsrikt kulturutbud

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 10:17 CEST

Stockholms läns landsting inför nya stödformer för kulturen i länet samt en referensgrupp vid all stödgivning som kan nomineras från och med den 18 april. Detta för att ge möjlighet åt ett brett spektrum av aktörer att bidra till ett mångfaldsrikt kulturutbud av regionalt intresse.

Nyheter 2 träffar

Oktoberteatern driver integrationsprojekt

Oktoberteatern driver integrationsprojekt

Nyheter   •   Maj 12, 2015 09:39 CEST

Integrationsprojektet Embryo riktar sig framförallt till nyanlända flyktingbarn och barn och ungdomar med mångkulturell bakgrund. Kulturförvaltningen stödjer projektet som startats av Oktoberteatern med 100 000 kr.

Tips om stöd från Vinnova: Mångfaldslabbet - normkritisk innovation

Tips om stöd från Vinnova: Mångfaldslabbet - normkritisk innovation

Nyheter   •   Jun 11, 2014 10:06 CEST

Genom utlysningen vill Vinnova stödja projekt som prövar och utvecklar kunskap och metoder för innovationer med ett normkritiskt perspektiv som utgångspunkt. Innovationsförmåga är en nyckelfaktor bakom organisationers konkurrenskraft och tillväxt. Tillämpad normkritisk forskning öppnar nya möjligheter att utforska och arbeta med att förändra vad som begränsar utvecklingen av innovationer.