Nyhet -

Vad händer med bygden när kulturen förlorar sin motor?

Vad händer med ett kulturellt kraftfält på landsbygden om motorn i kraftfältet läggs ned? Kulturreservatets folkhögskola är motorn i Riddarhyttan - ett av de tio kulturella kraftfält på landsbygden i Örebro och Västmanlands län. När folkhögskolan nu läggs ned drabbas inte bara elever och personal utan även hela bygden, skriver folkhögskolan i ett öppet brev.

Det regionala utvecklingsprojektet "Kulturella kraftfält på landsbygden" har utsett tio kulturella kraftfält i de två samverkande länen Örebro och Västmanlands län - Frövifors, Hjulsjö, Hällabrottet, Lerbäck och Tived i Örebro län samt Riddarhyttan, Uttersberg, Karmansbo, Norberg och Ängelsberg i Västmlands län.

Syftet med det treåriga utvecklingsprojektet är att: 1) Utveckla regionernas arbete med platser på landsbygden; 2) Underlätta för platserna genom att tjänstemän inom andra politikområden ser de kulturella kraftfältens betydelse; 3) Synliggöra platserna i ett större område genom samarbete över länsgränser och internationella utbyten.

Läs mer på lindekultur.se >>

Utan statsbidrag måste folkhögskolan läggas ned

Folkbildningsrådet, den instans som fördelar statsbidrag till folkbildningen, har beslutat att inte längre tilldela Kulturreservatets folkhögskola statsbidrag från och med 1 juli 2023 vilket innebär att folkhögskolan måste avvecklas.

"Det är tråkiga besked för våra deltagare och skolans anställda, men också för Skinnskattebergs kommun och norra Västmanland som
mister sin enda folkhögskola. Bildnings- och utbildningsbehoven är stora i regionen och många individer som ligger långt ifrån arbetsmarknad och egenmakt kommer nu att förlora en unik möjlighet att komma vidare", enligt Michael Gustavsson - rektor på Kulturreservatets folkhögskola och verksam forskare i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet "Insatt eller utsatt i Bergslagen. Platsen som kunskapsvillkor".

"Folkhögskolan i Riddarhyttan har visat att vi kan göra avgörande insatser för individer som annars har varit fast i bidragsberoende, utanförskap och bristande framtidstro, och vi har också visat att vi kan berika regionen med ett politiskt oberoende debatt- och kulturforum som sedan länge gjort avgörande intryck på såväl civilsamhället som många externa aktörer när det gäller vad landsbygden kan åstadkomma", fortsätter Michael Gustavsson.

Folkbildningsrådets beslut om nedläggning baseras bland annat på ett yttrande från Region Västmanlands Kultur- och folkbildningsnämnd som innehåller sakfel och missuppfattningar - bland annat att Västerås folkhögskola har en filial i Norberg som täcker behovet av folkhögskolor i norra länsdelen.

"Region Västmanland hade minst fyra månader innan regionens yttrande skrevs beslutat att avveckla filialen i Norberg", konstaterar Michael Gustavsson och fortsätter: "Regionen tycks mena att utbildning är viktigast i den mer tätbefolkade mälardalen."

Detta händer med bygden när kulturen förlorar sin motor

När Kulturreservatets folkhögskola i Riddarhyttan stänger 30 juni kommer några saker att försvinna, skriver folkhögskolan i ett öppet brev till invånare, verksamheter, föreningar, företag och kommun:

"Givetvis försvinner:

 • En skola med 70-80 deltagare som studerar svenska, grundskola, gymnasium, kultur och landsbygdsutveckling.
 • 8 engagerade lärare och skolledning som får söka sig annat arbete.
 • Dessutom försvinner ett 40-tal öppna program, teaterföreställningar och seminarier varje år.
 • Skolan försvinner också ur projekt, ur regionala och internationella samarbeten och kan inte längre vara en drivande kraft i dessa.
 • Skolan kan heller inte längre ansvara för samordning mellan studieförbund och vuxenutbildning – ett arbete som Kulturreservatets folkhögskola hittills bidragit till genom samordning av lokala scheman, programmet Mötesplats Skinnskatteberg och studievägledning mellan olika studieformer.
 • Skolan kan inte längre bidra till att stärka människors vilja till kunskap. Eller utgöra socialt stöd. Eller bygga mötesplatser på landsbygden.

Det är säkert uppenbart för de flesta.

Sedan finns det några saker man kanske tänker mindre på:

 • När skolan försvinner slutar morgonbussen från Skinnskatteberg till Riddarhyttan att gå.
 • När skolan försvinner går inte längre några deltagare uppför backen och ingen går ner till affären och köper matlåda.
 • När skolan försvinner, försvinner sannolikt gitarrundervisningen för barnen i Riddarhyttan.
 • När skolan försvinner, försvinner skolexpeditionen som hjälpt folk i byn med smått och stort.
 • När skolan försvinner, blir det färre som nås av kommunens program, för färre personer kommer att tipsa om det.
 • När skolan försvinner, försvinner vår möjlighet till samordning mellan verksamheter som exempelvis RSK:s barn- och ungdomsfotboll, gitarrundervisningen och framför allt den fina samverkan med förskolan Ekorren där det funnits en levande växelverkan mellan verksamheterna.
 • När skolan försvinner, hur blir det då med gräsklippning och skötsel av och runt lokalerna.
 • När skolan försvinner finns det inte längre någon som vattnar blommor och grönsaker.
 • När skolan försvinner, försvinner utrustning; bord, stolar, soffor, köksutrustning och inte minst skolans bibliotek.
 • När skolan försvinner släcks alla lampor och värmen skruvas ned på 10 grader.

När skolan försvinner, så ställs klockorna på noll och ansvaret som skolan tagit måste delas ut på andra eller lämnas för vinden. När en skola försvinner måste tomrummet fyllas av andra. Eller lämnas därhän. Det är inte längre i våra händer. Vi tar däremot gärna emot förslag och initiativ fram till den 30 juni 2023. Sedan finns vi inte längre."

Kulturreservatets folkhögskola läggs ned från 1 juli 2023 - och därmed förlorar Riddarhyttan sin motor som kulturellt kraftfält på landsbygden.

Kulturreservatets folkhögskola finns i Riddarhyttan, precis på gränsen mellan Örebro och Västmanlands län. Skolan erbjuder vuxenutbildning där deltagare kan gå på grundskole- och gymnasienivå. Kulturreservatets folkhögskola är också en folkhögskola som sätter frågor kring landsbygdsutveckling och kultur högt på agendan. Kulturreservatets folkhögskola har kursverksamhet i Riddarhyttans skola och i Skräppbo skola (bilden).

Relaterade länkar

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Regioner

 • Västmanland