Gå direkt till innehåll
Vuxenutbildningen startar projekt för unga och nyanlända

Nyhet -

Vuxenutbildningen startar projekt för unga och nyanlända

Vuxenutbildningen i Kumla har fått stöd från Europeiska socialfonden för att stötta hemmasittande ungdomar, personer med högfungerande autism och utlandsfödda kvinnor med kort utbildning att på sikt klara studier eller få ett arbete. Just nu pågår kartläggning och planering. En svårighet som redan visat sig är att få kontakt med ungdomarna.

I projektet Unga och nyanlända till jobb, samarbetar Vuxenutbildningen med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen i Kumla.

En utveckling av det samarbete som redan pågår

- Med hjälp av stödet vill vi förbättra arbetet med att nå grupper som vi inte lyckats med eller inte jobbat med tidigare, säger projektledaren Rolf Östman. Det är personer med högfungerande autism, hemmasittande ungdomar över 20 år och utlandsfödda kvinnor som vi ska arbeta med.

Anledningen till att de grupperna valts ut är att de inte tidigare ingått i samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, eller att arbetet med dem inte har varit framgångsrikt.

I Kumla finns många personer med högfungerande autism inom socialförvaltningens dagliga verksamhet. Verksamhetschefen Frank Hartwig gör bedömningen att många av dem med rätt stöd skulle kunna klara utbildning och arbete, och föreslog därför att gruppen skulle ingå i projektet.

Just nu pågår kartläggning av de målgrupper som ingår i projektet. Den ska vara grunden när planeringen för stödet till grupperna fortsätter.

En av målgrupperna är väldigt svår att nå

Det är lätt för oss att komma i kontakt med två av målgrupperna, men hemmasittande ungdomar är inte lätta att nå.

- Vi har inga register över dem, och eftersom de ofta inte har kontakt med samhället över huvud taget är det svårt att veta vilka de är. Ungdomar eller deras anhöriga får gärna kontakta oss, säger Rolf Östman.

Enligt en kartläggning som gjordes 2017 av en statlig myndighet fanns det 250 ungdomar i åldrarna 16-29 år som varken arbetade eller studerade i Kumla.

- Det är ett stort och växande samhällsproblem att så många ungdomar hamnar i utanförskap säger Rolf Östman. Vi vill gärna ha kontakt med hemmasittande ungdomar. De, eller anhöriga till dem, får gärna höra av sig till oss.

Ämnen

Taggar

Regioner

Kumla kommun

Kumla kommun finner du i Närke, hjärtat av Sverige. Kumla tillhör Örebro län och är en växande kommun med omkring 21 800 invånare. Förutom Kumla centralort ingår tätorterna Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp.

Kumla är en kommun med stark befolkningsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Som kommun arbetar vi aktivt för att både invånare och företag ska trivas hos oss. Kumla kommun har en vision om att vara liiite bättre.Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.

Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag. Här finns en kommun som kan, vill och törs satsa. I Kumla finns plats för alla, såväl gammal som unga. Vi har boende för alla skeden i livet, när du klarar allt själv, men också när du behöver hjälp och vård. Glädje i tillvaron börjar med trygghet i hemmet. Kumla är kommunen på barnens sida. Här finns god och genomtänkt verksamhet från de första stegen till vuxenvärlden. Skola och fritid, kultur och natur, för kropp och hjärna.