Skip to main content

Ett fjärilslandskap för biologisk mångfald och för ett rikare friluftsliv!

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 09:01 CET

Sexfläckig bastardsvärmare. Foto: Roland Nilsson

Den unika kalkrika marken i Norra Mossby, strax utanför Kumla kan liknas vid alvarsmarkerna på Öland och Gotland. Nu ska vi med hjälp av bidrag och samarbeten utveckla platsen till ett fjärilslandskap.

Syftet med satsningen är att skapa ängsmark för att öka den biologiska mångfalden och skydda den unika miljön, och samtidigt uppmuntra till ökat friluftsliv. Projektet ska också lyfta fram ängsmarkernas viktiga roll i naturen. Friluftslivet ska främjas genom förstärkta vandringsleder genom fjärilslandskapet och genom lättillgänglig pedagogisk information om leder, fjärilar och ängsmark.

Vi vill skapa fler ängar

Att skapa ängsmark är något som vi kommer satsa på vid flera platser i kommunen i framtiden, och arbetet vid Norra Mossby kommer att vara en bra läroplats för oss att skaffa kunskaper och erfarenheter.

Ängsmarken är en ljus, öppen och mager mark, där många arter trivs, till exempel lavar, mossor, svampar och kärlväxter. Den ger mat och skydd till insekter och fåglar. Det är en perfekt plats för att öka den biologiska mångfalden för här trivs grod- och kräldjur, humlor, bin och fjärilar.

LONA-bidraget gjorde det möjligt att genomföra satsningen

Projektet är treårigt och beräknas kosta ca 1 miljon kronor varav 50 procent kommer från ett så kallat LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) från Naturvårdsverket. Projektet görs i samarbete med Trafikverket och Vattenfall.

- Det är så positivt att det här projektet, som vi tycker är viktigt, har kunnat bli verklighet genom bidrag och samarbete med andra aktörer, säger Stefan Svensson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Stort intresse för vårt projekt

Länsstyrelsen har visat stort intresse för projektet och hade planerat att informera om det på konferensen Future of Butterflies i Nederländerna. Nu är konferensen dock inställd på grund av covid-19.

Kontakt

Per Karlsson-Linderum, naturvårdshandläggare
E-post: per.karlsson-linderum@skola.kumla.se
Telefon: 072 – 234 54 78

Hälsningar
Annika Hallberg, Förvaltningschef

Kumla kommun finner du i Närke, hjärtat av Sverige. Kumla tillhör Örebro län och är en växande kommun med knappt 21 700 invånare. Förutom Kumla centralort ingår tätorterna Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp.

Kumla är en kommun med stark befolkningsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Som kommun arbetar vi aktivt för att både invånare och företag ska trivas hos oss. Kumla kommun har en vision om att vara liiite bättre.Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.