Gå direkt till innehåll
Kraftig höstflod – hur påverkas elpriset?

Pressmeddelande -

Kraftig höstflod – hur påverkas elpriset?

Under en lång period har vattennivån i de svenska vattenkraftverken varit väldigt låga. Med låga vattennivåer och även med mindre nederbörd än normalt har elproduktionen påverkats, vilket bidragit till de höga elpriserna under hösten. Men efter en kraftig höstflod har vattenmagasinen snabbt fyllts på igen vilket kan ge en positiv inverkan på elprisets utveckling framåt.

Vårflod är ett begrepp som det talas mycket om under våren när smältvatten från norr fyller våra vattendrag. Vårfloden är olika stor från år till år och beror på flera olika faktorer, däribland hur fort snö och is smälter. En kraftig vårflod kan leda till översvämningar men bidrar även till att vattenmagasinen fylls upp, något som i sin tur påverkar elpriset positivt. Begreppet höstflod är däremot mindre välanvänt men fungerar på samma sätt, fast istället för smältvatten från snö och is är det regnet som fyller upp vattennivåerna i magasinen.

Kraftig höstflod i år
Elpriset har under hösten varit rekordhögt vilket bland annat berott på höga priser på gas, kol och olja men även lite vind och nederbörd har påverkat priserna. Vattennivåerna i magasinen har legat under de normala värdena i inledningen av oktober och har därför lett till en minskad elproduktion från just vattenkraften. Men årets kraftiga höstflod har nu bidragit till att magasinen fyllts på ordentligt och ligger just strax under medelvärdet i fyllnadsgrad.

Så påverkas elpriset
Med en förbättrad kapacitet i vattenkraften finns förhoppningar om att elpriset ska stabiliseras. Snittpriset på rörlig el sjönk under oktober och den kraftiga höstfloden kan även ge effekt på snittpriset i november, även om det är fler faktorer som kan påverka utfallet.

- Eftersom vattenkraften i Sverige är en avgörande del för vår elproduktion så är det en lättnad att vattennivåerna börjar hämta sig efter en period av låga nivåer. Förhoppningsvis kan detta leda till att vi bättre kan tillgodose efterfrågan på el när vi går in i en period då det är mörkare och kallare och vi förbrukar mer el jämfört med övriga delar av året, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.
  Ämnen

  Taggar

  Regioner


  Kundkraft pressar elpriset åt dig. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar.-

  • Slipp förhandla
  • Nytt elavtal varje år
  • Inga fasta avgifter
  • Bara grön el

  För mer information: www.kundkraft.se

  Presskontakt

  Kajsa Sundqvist

  Kajsa Sundqvist

  Presskontakt Elrådgivare
  Anders Kaijser

  Anders Kaijser

  Presskontakt VD Kundkraft Sverige AB

  Relaterat material

  Kundkraft Sverige

  Kundkraft bygger på idén om att vi är starkare tillsammans. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar. Sedan 1999 har vi bevisat att Kundkraft fungerar.

  Kundkraft använder bara grön el
  Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

  Automatisk omförhandling varje år
  Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar.

  Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

  För mer information: www.kundkraft.se

  Kundkraft
  Vastra jarnvagsgatan 21
  105 18 Stockholm
  Sverige