Gå direkt till innehåll
Sanne Kofod Olsen. Foto: Johan Wingborg
Sanne Kofod Olsen. Foto: Johan Wingborg

Pressmeddelande -

Sanne Kofod Olsen föreslås bli ny rektor vid Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolans styrelse föreslår att regeringen utser Sanne Kofod Olsen, för närvarande dekan vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet, till högskolans rektor med tillträde våren 2023.

Ewa Kumlin, styrelseordförande vid Kungl. Konsthögskolan, är mycket glad över att en enig styrelse – bestående av externa ledamöter utsedda av regeringen, samt interna ledamöter som utgörs av studenter och lärare – kan föra fram Sanne Kofod Olsen som kandidat.
– Sanne Kofod Olsen har en gedigen bakgrund inom både konst och högskola och en omvittnat god ledarskapsförmåga. Dessa egenskaper, parat med hennes pedagogiska engagemang och djupa förståelse för samtidskonstens förutsättningar, är alla erfarenheter som kommer att bidra till att ta Kungl. Konsthögskolan vidare till nästa nivå. En solid bas har byggts under de senaste åren. Framför oss väntar satsningar på en ombyggnation av högskolans lokaler, implementering av en ny organisation, men även en ny ekonomisk verklighet – utmaningar som vi ska ta oss an utan att göra avkall på Kungl. Konsthögskolans unika roll och plats för fri konst och konstnärlig forskning och arkitektur.

Sanne Kofod Olsen ser fram emot att med utgångspunkt i Kungl. Konsthögskolans vision och strategi skapa förutsättningar för den fria konstutbildningen, samt att utveckla verksamheten mot en hållbar framtid.
– Kungl. Konsthögskolan är en helt unik institution som värnar den fria konsten och arkitekturen och den fria konstutbildningen. Högskolan har dessutom en storlek som gynnar närhet och meningsfullt samarbete, både internt och externt. Kungl. Konsthögskolan har som en av de äldsta konstutbildningar i Europa en lång historia, samtidigt har institutionen lyckats förnya sig. I dag har högskolan en stärkt profil inom den fria konsten och arkitekturen, i ett såväl svenskt som internationellt perspektiv. Den fria konsten och konstutbildningen är i konstant förändring och rör sig i ett spänningsfält där konstnärliga hantverk och mer abstrakta teorier samexisterar.

Sanne Kofod Olsen är Fil kand., MA i konsthistoria från Köpenhamns Universitet och har en masterexamen i ledarutveckling från Copenhagen Business School (CBS). Kofod Olsen har tidigare varit rektor vid Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne och Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn, direktör vid Museet for Samtidskunst i Roskilde och rektor vid Det Fynske Kunstakademi. Tidigare var Kofod Olsen anställd vid Statens Kunstfond/Kunststyrelsen i Danmark samt verksam som kurator och författare. Som konsthistoriker, författare och kurator har Sanne Kofod Olsen intresserat sig för och engagerat sig i samtida konst och feministisk konst, särskilt inom performanceområdet.

Sanne Kofod Olsen har tidigare varit medlem i Statens Kunstråd, nu Statens Kunstfond, och Novo Nordisk Fondens kommittee for kunsthistorisk og kunstnerisk forskning. Hon är för närvarande ordförande i Konstex, vars syfte är att tillvarata gemensamma intressen för högre konstnärlig utbildning, samt medlem av Bikuben Fondens kommittee for Academic Guest House i New York.

Sanne Kofod Olsen efterträder Sara Arrhenius som efter att ha lett Kungl. Konsthögskolan sedan 2017 tillträder som direktör vid Svenska institutet i Paris.

Ämnen


Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00

www.kkh.se

Presskontakt

Joakim Carlson

Joakim Carlson

Presskontakt Kommunikationsansvarig +4676 850 12 31
Camilla Berggren Lundell

Camilla Berggren Lundell

Presskontakt Redaktör +46735836844

Relaterat innehåll

Välkommen till Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art!

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. I dag är lärosätet en statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. Högskolan erbjuder både utbildningar på grundnivå och vidareutbildningar inom arkitektur och fri konst. Konsthögskolan har ett aktivt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.

Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art
Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
103 26 Stockholm
Sweden