Pressmeddelande -

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) och Riksbyggen genomför 3 separata affärer.

Kungsleden köper 11 äldreboenden om totalt 26 000 kvm för 290 Mkr. Fastigheterna som har ett hyresvärde om 26 Mkr förvärvas till en beräknad direktavkastning om 6,75 %. I samtliga fastigheter är det kommunala hyresgäster och den genomsnittliga återstående hyrestiden är knappt 8 år. Tillträde är beräknat att ske den 1 juli 2006. Vidare köper Riksbyggen del av fastigheten Lund Klostergården 2:6 på S:t Larsområdet i Lund för 100 Mkr. Fastigheten innehåller ca 30 000 kvm byggrätt för bostadsändamål. Affären är villkorad av att Kungsleden erhåller detaljplan på fastigheten. Försäljningspriset överstiger anskaffningsvärdet med 70 Mkr. Affären kommer inte att redovisas förrän tidigast under 2007 vilket innebär att effekterna ej påverkar det utdelningsgrundande resultatet för 2006. Avslutningsvis har Kungsleden och Riksbyggen träffat avtal om att Riksbyggen förvärvar den fastighetsskötselverksamhet som ingick i affären med Weland Fastigheter och Fogelvik Holding, hösten 2005, under namnet Realia Service. Bakgrunden till affären från Kungsledens sida är att Realia Service och dess verksamhet inte är strategisk för Kungsleden. En stor del av Riksbyggens verksamhet är fastighetsförvaltning och Kungsleden är idag en av de större kunderna inom Riksbyggen där vi byggt upp en långsiktig relation. I samband med affären träffar Kungsleden och Riksbyggen avtal om fastighetsskötsel på de fastigheter som idag sköts av Realia Service. "Vi är mycket glada åt att ha kunnat genomföra dessa tre affärer med Riksbyggen. Förvärven respektive försäljningen stärker ytterligare parternas ställning på respektive område vilket på sikt kommer leda till ökad effektivitet i verksamheten", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar till affären. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 670 fastigheter med ett bokfört värde om 23,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 127 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999

Ämnen

  • Ekonomi, finans