Pressmeddelande -

Kungsleden förhandlar om försäljning

Som tidigare meddelats i pressmeddelande den 12 april 2006, förhandlar Kungsleden om en försäljning av kommersiella fastigheter till ett värde om ca SEK 4,3 Mdr. Denna förhandling har nu utökats till att även omfatta kommersiella fastigheter med ett värde om SEK 2,2 Mdr. En försäljning av de fastigheter som förhandlingarna nu utökats med skulle leda till en reavinst om 600 Mkr och ett utdelningsgrundande resultat om 725 Mkr. Totalt omfattar förhandlingarna nu fastigheter till ett värde om SEK 6,5 Mdr vars försäljning skulle leda till en sammanlagd reavinst om 1 250 Mkr och ett utdelningsgrundande resultat om 1 575 Mkr. Tidplanen är inte förändrad och bindande avtal beräknas kunna tecknas före halvårsskiftet. För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 670 fastigheter med ett bokfört värde om 23,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 127 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999

Ämnen

  • Bygg, fastighet