Pressmeddelande -

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper Flexihus Rent i Sverige AB av Svenska Handelsbanken för en köpeskilling om 144 Mkr. Flexihus innehar skolmoduler om ca 25 tkvm, vilka i huvudsak hyrs ut till kommuner på hyreskontrakt mellan 1-5 år. Idag är modulerna uthyrda till ett 20-tal kommuner. Beräknat driftnetto uppgår till 18 Mkr. ”Genom förvärvet breddar vi vårt erbjudande av lokaler mot den offentliga sektorn. Detta medför att vi tar ytterligare ett steg i riktningen mot att bli den naturliga partnern vid lokalfrågor inom vård, skola och omsorg” säger Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70 Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 670 fastigheter med ett bokfört värde om 23,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 127 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999

Ämnen

  • Ekonomi, finans