Pressmeddelande -

Kungsleden köper fastigheter i Karlskoga

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar en fastighetsportfölj bestående av elva (11) fastigheter belägna i Karlskoga och en (1) fastighet i Stockholm för 131 Mkr till en direktavkastning om ca 9 %. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 32 000 kvm varav 63% industri/lager. Portföljens totala hyresvärde uppgår till ca 18 Mkr. Tillträde är beräknat att ske den 31 maj 2006. För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 670 fastigheter med ett bokfört värde om 23,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 127 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999

Ämnen

  • Bygg, fastighet