Pressmeddelande -

Kungsleden köper i Årsta

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar, av ett antal privatpersoner, 5 fastigheter i Årsta partihandelsområde för 138 Mkr inklusive transaktionskostnader. Fastigheten innehåller 12.000 kvm uthyrningsbar yta, främst lager-/logistikytor med ett hyresvärde om 14 Mkr. Förvärvet sker till en beräknad direktavkastning om cirka 7,5 % med beräknat tillträde den 30 juni 2006. För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 670 fastigheter med ett bokfört värde om 23,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 127 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster

Regioner

  • Stockholm