Pressmeddelande -

Kungsleden säljer bostäder

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer merparten av de bostäder som ingick i förvärvet från Weland Fastigheter och Fogelvik Holding hösten 2005. Fastighetsportföljen säljs för drygt 2,3 Mdr vilket är 90 Mkr över bokfört värde och 450 Mkr över anskaffningsvärdet. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2006. Majoriteten av fastigheterna är belägna i Sundsvall, Vårby, Norrköping, Gävle, Köping och Karlstad. Ca 80 % av den totala ytan om 333.000 kvadratmeter utgörs av bostäder och det finns drygt 3 900 lägenheter i beståndet. Köpare är bolag som ägs av Erik Selin privat. Enligt Erik Selin är det frågan om en långsiktig privat placering och med syftet att bygga upp en fristående förvaltningsorganisation, skild från hans övriga fastighetsinvesteringar. Tillträde av fastigheterna sker den 22 maj. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kontaktperson för köparen är Anders Arvidson, mobil 070-589 19 69 Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 779 fastigheter med ett bokfört värde om 25,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 148 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999

Ämnen

  • Ekonomi, finans