Pressmeddelande -

Första ordningsboten utfärdad

Kustbevakningen har sedan 1 april 2006 möjlighet att utfärda ordningsbot i anslutning till brott mot sjövägsreglerna och mot andra regler och föreskrifter som gäller framförande eller förtöjning av fartyg. Det blev i Vaxholm som Kustbevakningen utfärdade den första ordningsboten. En förare som hade framfört sin båt genom Vaxholms fästningssund utan att iaktta gällande 8 knops fartbegränsning stoppades av Kustbevakningens båt KBV 419. Föraren godkände att betala 800 kronor i ordningsföreläggande för de 6 knop han hade kört för fort. Farten hade mätts med laser. I dagarna pågår utbildning av kustbevakningstjänstemän i hela landet och inom de närmaste veckorna kommer alla kustbevakare i övervakningstjänst ha rätt utfärda ordningsbot. För mer information kontakta: Robert Primus, Projektledare ordningsbot, Kustbevakningen, tel: 0708-408826 Kristina Falk Strand, Enhetschef kontroll och brottsutredning, Kustbevakningen, tel: 0708-753437

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor