Pressmeddelande -

Insatsen vid Tjörn avslutad

Räddningstjänstoperationen vid Kyrkesund avslutades i dag, för Kustbevakningens del, klockan 10.00 på förmiddagen. Under knappt 18 dygn har Kustbevakningen tagit upp totalt 644 kubikmeter olja.

 

Kustbevakningen kommer kontinuerligt att hålla området under uppsikt då det ligger mindre mängder olja bland stenar och på land. Små mängder olja kan också förväntas att driva ut i havet.Räddningstjänsten har begärt hjälp av Kustbevakningen som därför bidrar med en strandbekämpare och personal för att ta upp olja på kommunalt ansvarsområde.

 

För bilder se detta pressmeddelande på www.kustbevakningen.se

Kontakt på Kustbevakningen: Regionledning Sydväst, telefon 031-727 91 39.

 

 

Kustbevakningen
Huvudkontoret
Informationsavdelningen
Stumholmen
Box 536
SE- 371 23 Karlskrona
0455 - 35 34 00

Kustbevakningen
Huvudkontoret
Informationsavdelningen
Stumholmen
Box 536
SE- 371 23 Karlskrona
0455 - 35 34 00

Ämnen

  • Miljö, energi