Gå direkt till innehåll
Värmepumpsbranschens nedgång jämförs med ett exceptionellt år
Värmepumpsbranschens nedgång jämförs med ett exceptionellt år

Pressmeddelande -

Värmepumpsbranschens nedgång jämförs med ett exceptionellt år

Under andra kvartalet 2024 har det varit en fortsatt svag försäljning av värmepumpar på den svenska marknaden med en nedgång på 50%. Jämförelsen är egentligen lite missvisande då föregående år var ett exceptionellt år. Delar av nedgången i försäljning kan förklaras med en obalans i marknaden då mellanleden mellan tillverkare och installatörer minskar sina lager och avvaktar nybeställningar. Byggbranschens fortsatt svaga utveckling har också en påverkan på antalet installerade värmepumpar.

En stor drivkraft att investera i en värmepump är att man kan bidra till ett minskat klimatavtryck i enlighet med EU:s mål och på samma gång sänka uppvärmningskostnaden. Osäkerhet krig konjunkturen i kombination med det höga ränteläget har gjort att beslutsprocesserna fortsatt är långa.

- Värmepumpar är en förutsättning för att kunna hantera klimatutmaningarna när samhället elektrifieras. Energi från de naturliga energikällorna sol, luft och vatten utnyttjas. Värmepumparna är också viktiga för att kunna ta tillvara restvärme från industri och
fastigheter och därmed hjälpa till att energieffektivisera samhället.

- Det är viktigt att politikerna i Sverige ser att den svenska värmepumpindustrin är viktig för klimatomställningen i hela Europa och att fortsatt forskning är nödvändig för att den svenska industrin fortsatt ska vara ledande, säger Anders Mårtensson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

- När byggbranschen sviktar och nyinstallationer minskar så blir utbytesmarknad och service extra viktig för intäkter till kyl- och värmepumpsbranschen. Sverige är ett föregångsland när det gäller värmepumpar och det finns en mycket stor installerad bas av värmepumpar som gör att vi klarar oss bättre än många andra länder i Europa, säger Mattias Järvinen, branschutvecklare på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Riksbanken aviserar om fortsatt sänkta räntor under andra halvåret 2024 och det finns indikationer på en förbättring i bostadsbyggandet. I och med det finns all anledning att tro att investeringarna kommer att öka och projekt som skjutits på framtiden kommer kunna realiseras och med det kan värmepumpmarknaden kunna komma tillbaka i tillväxt.

Försäljningen (antal) uppdelad på villa och fastighet, Q2:

Villa Q2

Fastighet Q2

Totalt Q2

Luft – vattenvärmepumpar

-41%

-41%

-41%

Frånluftsvärmepumpar

-70%

n/a

-70%

Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)

-36%

-32%

-35%

Totalt

-51%

-36%

-50%


(Alla jämförelser är med motsvarande tidsperiod föregående år)


Relaterade länkar

Ämnen

KategorierSvenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kontakter

Frida Brändström

Frida Brändström

Presskontakt Marknadsansvarig (föräldraledig) +46 (0)8-512 549 54
Elisabeth de Brito

Elisabeth de Brito

Presskontakt Marknadansvarig (vik) +46 (0)8-512 549 53
Anders Mårtensson

Anders Mårtensson

Presskontakt VD Sverige +46 (0)8 512 549 63

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige