Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké för 2006

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2006 till 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) jämfört med 26,1 mdr kronor (421 kronor per aktie) vid förra årsskiftet. Den 20 februari 2007 var motsvarande värde 35,4 mdr kronor (571 kronor per aktie). · Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 937 Mkr (19 388). · Koncernens resultat efter skatt blev 6 121 Mkr (3 897) varav minoritetens andel 2 929 Mkr (1 637). · Vinst (exklusive minoritet) per aktie uppgick till 51:50 kronor (36:46). · Utdelningen föreslås höjd till 8:50 kronor (7:75) per aktie.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Norrköping