Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2006

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2006 till 31,0 mdr kronor (501 kronor per aktie) jämfört med 26,1 mdr kronor (421 kronor per aktie) den 31 december 2005. Den 26 maj 2006 var motsvarande värde 27,8 mdr kronor (449 kronor per aktie). Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 403 Mkr (4 519). Koncernens resultat efter skatt blev 621 Mkr (767) varav minoritetens andel 355 Mkr (226). I resultatet ingår realisationsvinster vid försäljning av aktier med 54 Mkr (366). Vinst (exklusive minoritet) per aktie uppgick till 4:30 kronor (8:73).

Ämnen

  • Ekonomi, finans