Pressmeddelande -

Koncernens verksamhet i sammandrag

För perioden januari – mars 2006 • Omsättning: 27,7 MSEK (8,7 MSEK*) • Resultat före av- och nedskrivningar: 7,5 MSEK (-5,8 MSEK*) • Resultat före skatt: 4,7 MSEK (-8,4 MSEK*) • Resultat per aktie: 0,02 SEK (–0,02 SEK) • Kassaflöde: +11,5 MSEK (-6,8 MSEK*) (*Proforma tal för Q1 2005 , vilka även är jämförelsetalen i den löpande texten.) För ytterligare information kontakta: Jonas Birgersson, Verkställande direktör Telefon: 0705-15 27 62 E-mail: jonas.birgersson@labs2.com Daniel Krook, Finansdirektör Telefon: 046-540 01 39 E-mail: daniel.krook@labs2.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans