Pressmeddelande -

Labs2 Group AB och Hanse Communication har skrivit avtal om förvärv

Labs2 Group AB och Hanse Communication har skrivit avtal om förvärv och därmed kommer Hanse Communication bli ett helägt dotterbolag inom koncernen. Betalningen är initialt 7 MSEK och betalas med egna nyemitterade Labs2-aktier genom styrelsens bemyndigande om apportemission. En tilläggsköpeskilling med löptid över 12 månader baserad på resultatet under 2006 kan ge maximalt 2 MSEK ytterligare. För att detta skall falla ut måste resultatet i det förvärvade bolaget uppgå till minst 3 MSEK. Det stora värdet i affären ligger i synergierna som är drygt 2 MSEK på årsbasis. Genom förvärvet kommer Bredband2 (Labs2-gruppens helägda dotterbolag) att erbjuda Internetaccess och andra Internetrelaterade tjänster till företag i Mälardalen. För mera information: Jonas Birgersson VD Labs2 Group på 070 515 27 62. Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband. Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik. Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster