Skip to main content

Så skapas delaktighet hos eleverna på Realgymnasiet i Nyköping

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2018 10:00 CET

Elever diskuterar

Forskning visar att elever känner en ökad motivation till sitt lärande när de upplever att de är delaktiga i undervisningen. På Realgymnasiet i Nyköping har man med detta i tanken börjat arbeta med pedagogiska elevombud. Målet är att involvera eleverna i den pedagogiska utvecklingen och se till att skolutvecklingen faktiskt når eleverna. Det blir ett systematiskt sätt att samla in återkoppling från eleverna till lärarna. 

-För ett antal år sedan såg jag på TV om en skola i Storbritannien som använde sig av elever vid observationer av lektioner. Jag tyckte att det var häftigt att höra relativt unga elever prata pedagogik på en hög nivå och att de hade ett reellt inflytande över skolans pedagogiska utveckling. Därför har jag länge varit nyfiken på att testa en liknande idé. I korthet kan pedagogiska elevombud sägas vara elevrepresentanter för pedagogiska frågor där eleverna är en aktiv del i den pedagogiska utvecklingen på vår skola, säger Sebastian Ånelöv som är tillförordnad rektor på Realgymnasiet i Nyköping.

Eleverna lyfter pedagogiska frågor från sin klass
Elevombuden agerar elevrepresentanter för pedagogiska frågor och lyfter även pedagogiska frågor från sin klass i möten med rektor och mentor. I arbetet är två elever från varje årskurs med. Eleverna har fått göra en intresseanmälan och sedan har respektive klass röstat fram de pedagogiska ombuden. I övrigt är det jag som driver arbetet med stöd av mentor och specialpedagogiskt stöd. På mötena har vi diskuterat vad forskningen säger om framgångsrik undervisning, vårt eget pedagogiska koncept och pedagogiska frågor från klassen, säger Sebastian.

-Elevombuden har fått ett observationsschema som utgår från våra pedagogiska grundbegrepp; lära att lära, lära i samarbete, lära i sammanhang och lära för framtiden. På så vis får eleverna ett verktyg för att kunna ge konstruktiv återkoppling på undervisning, fortsätter Sebastian.


Återkoppling till lärarna
Att återkoppla elevernas feedback till lärarna är viktigt menar Sebastian.

-Jag tar med elevernas tankar om undervisning i två olika forum med personalen. Dels i personalmöten där jag förmedlar återkopplingen mer som information, dels i pedagogiska workshops där det sker diskussioner och reflektioner kring hur vi kan möta elevernas upplevelse av undervisningen, säger Sebastian.

Men vad kan man då se i fråga om effekt redan nu?

-Det vi med säkerhet kan se är att elevernas upplevelse av inflytande har ökat markant. På påståendet om eleverna upplever sig få vara med och påverka sin skolmiljö skattar eleverna sig i genomsnitt 7,93 (skala 1 till 10) i den senaste enkäten nu i november. Jag upplever också att de pedagogiska elevombuden har medverkat till att elever i allmänhet framför pedagogiska tankar och idéer i större utsträckning. Det i sig tycker jag är en stor vinst, avslutar Sebastian.

För mer information kontakta
Sebastian Ånelöv, tillförordnad rektor på Realgymnasiet i Nyköping
Mobil: 0766-47 20 92
E-post:sebastian.anelov@realgymnasiet.se


Om Realgymnasiet

Realgymnasiet bedriver gymnasieutbildningar med både högskoleförberedande program och yrkesprogram. På våra skolor ansvarar vi för 3 000 elever och cirka 400 medarbetare. Realgymnasiet grundades 2003 och har i nuläget 15 skolor. Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala och Västerås. Våra utbildningar grundar sig på insikten om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Tillsammans med de främsta inom varje bransch utvecklar och genomför vi utbildningar som möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. På Realgymnasiet får du en utbildning av hög kvalitet som ger goda förutsättningar till såväl jobb direkt efter examen som högskolebehörighet.

Realgymnasiet ägs av Lärande i Sverige AB, ett av Sveriges största utbildningsföretag som bedriver verksamhet inom grundskola och gymnasieskola.

Om Lärandegruppen i Sverige AB

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB och Lärande Fastighets AB. Tillsammans är vi stilbildare inom svensk skola.

Inom koncernen har vi dag cirka 600 medarbetare och driver 17 skolor i Sverige från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

För mer information om oss besök gärna LärandeRealgymnasiet och Erlaskolan.

Kommentarer (1)

    Låter ju jätteintressant detta! Hoppas vi får följa i framtiden och få en utvärdering längre fram. Lycka till!

    - Sara Pettersson - 2018-12-06 13:25 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.