Pressmeddelande -

Lagercrantz Group AB Bokslutskommuniké 1 april 2005 – 31 mars 2006 (12 mån)

• Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2005/06 ökade till 1 608 MSEK (1 518), motsvarande 6 %. Under det fjärde kvartalet, 1 jan – 31 mars 2006, ökade omsättningen till 431 MSEK (361), motsvarande 19 %. • Rörelseresultatet ökade till 57 MSEK (4). Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet ökade till 15 MSEK (0). • Resultatet efter skatt ökade till 39 MSEK (5), varav under det fjärde kvartalet 1 0 MSEK (6). • Resultatet per aktie ökade till 1,63 SEK (0,21), varav under det fjärde kvartalet 0,42 SEK (0,25). • Kassaflödet från rörelsen ökade till 86 MSEK under året (36). • Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,2 % (1,3 %) och soliditeten uppgick till 52 % (51 %). • Utdelningen föreslås till 1,00 SEK (0,75). • Jörgen Wigh tillträdde som ny VD den 1 februari 2006. • Ny koncernstruktur fr o m 1 april 2006. • Nordic Alarm AB förvärvat med tillträde fr o m april 2006. För ytterligare information, kontakta; Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70 Välkommen till press- och analytikerfrukost med Lagercrantz Group AB Onsdagen den 10:e maj kl. 08.00 är ni välkomna till Lagercrantz press- och analytikerfrukost, där VD Jörgen Wigh och CFO Niklas Enmark kommer att kommentera bokslutskommunikén. Frukosten äger rum hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6B, Stockholm. Vänligen anmäl dig snarast till Theresa Thustrup per e-post, theresa.thustrup@halvarsson.se, eller per telefon, 08-587 112 52.

Ämnen

  • Ekonomi, finans