Pressmeddelande -

Lagercrantz Group förvärvar Elpress

Lagercrantz Group har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Elpress AB. Säljare är Atle Industri AB. Elpress AB är, med sina helägda dotterbolag Elpress A/S i Danmark och Elpress GmbH i Tyskland, ledande inom elektriska förbindningssystem. Produkterna riktar sig främst till marknadssegment med höga krav på prestanda och servicenivå. Bolaget innehar en marknadsledande position i Norden och växer på exportsidan med fokus på bl a transformator-, tågsystems- och vindkraftverkstillverkare. Elpress AB är beläget i Kramfors. Gruppen har historiskt visat stabil lönsamhet och beräknas under kalenderåret 2006 omsätta totalt drygt 180 MSEK med ett resultat efter finansiella poster, men före förvärvskostnader, i nivån 16 MSEK. Elpress har cirka 130 anställda och kommer att ingå i Lagercrantz Group:s division Mechatronics från 1 juni 2006. Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommenterar förvärvet: ”Inom Lagercrantz vill vi bygga verksamheter med ledande marknadspositioner i intressanta nischer. Elpress har en mycket stark position på hemmamarknaden med intressanta tillväxtmöjligheter i den elnätsutbyggnad som just startat. Exportpotentialen där Elpress på ett antal expansiva områden följer sina kunder ut i världen är också mycket intressant. Härtill kommer ett för branschen mycket starkt varumärke.” Köpeskilling för aktierna i Elpress AB uppgår till 98 MSEK. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie under räkenskapsåret som började den 1 april 2006. Stockholm den 30 maj 2006 Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom el, elektronik, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom industriell trådlös kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Hongkong. Koncernen omsätter drygt 1 600 MSEK och har omkring 600 anställda. Lagercrantz är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster