​Venezuela: Läkare Utan Gränser donerar medicinskt material till sjukhus i Caracas

Pressmeddelanden   •   Maj 01, 2019 09:59 CEST

– Vi har donerat specialiserat medicinskt material till vårdcentraler och sjukhus i Caracas som vi står i regelbunden kontakt med. Många patienter har anlänt till de här vårdinrättningarna med skador efter trauman och materialet används för att behandla dessa skador. Om fler patienter skulle anlända de närmaste dagarna är vårdinrättningarna nu do att ta hand om dem. Vi är också beredda att utöka stödet till andra sjukhus vid behov, säger Marc Bosch, Läkare Utan Gränsers operative koordinator i Latinamerika.

I Caracas arbetar Läkare Utan Gränser med att ge medicinsk vård och psykologisk hjälp till människor som utsatts för våld, inklusive sexuellt våld. Våra team på plats står redo att utöka insatsen om nya behov skulle uppstå. Samtidigt utvärderas situationen i andra städer i landet. 

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

– Vi har donerat specialiserat medicinskt material till vårdcentraler och sjukhus i Caracas som vi står i regelbunden kontakt med. Många patienter har anlänt till de här vårdinrättningarna med skador efter trauman och materialet används för att behandla dessa skador.

Läs vidare »

Akutinsatser efter cyklonen Idai

Nyheter   •   Mar 18, 2019 20:48 CET

Det tropiska ovädret Idai har orsakat stor förödelse i Moçambique, Malawi och Zimbabwe. Nittio procent av kuststaden Beira i Moçambique är skadad eller förstörd. Läkare Utan Gränser har startat akutinsatser i samtliga länder.

Syrien: Stora umbäranden bland kvinnor och barn i al-Hol-lägret

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 19:03 CEST

Barn som dör av sjukdomar som går att förebygga och kvinnor som tvingas föda barn i ett tält. Så ser förhållandena ut i al-Hol-lägret i nordöstra Syrien, dit tiotusentals anlände efter de sista striderna mellan IS och Syriska demokratiska styrkorna (SDF). Läkare Utan Gränser finns på plats både i och utanför lägret.

För närvarande befinner sig runt 73 000 personer i lägret, enligt den lokala ledningen, och av dem är 94 procent kvinnor och barn. De flesta anlände mellan december 2018 och mars 2019, för att undkomma intensiva markstrider och luftattacker eller efter att tvingats lämna området där slutstriderna ägde rum. Bland de som kom till lägret var en del skadade och de flesta var väldigt sköra efter att ha befunnit sig vid frontlinjen i flera veckor, utan tillräckligt med mat och tillgång till sjukvård. Deras dåliga hälsotillstånd förvärrades ytterligare av förflyttningen till al-Hol, en lång resa som ägde rum under bistra väderförhållanden och där säkerhetsaspekter prioriterades framför behoven hos och skyddet av civila.

– De anlände till lägret tätt sammanpressade på lastbilsflak, säger Will Turner, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare för Syrien. De flesta var täckta i lera, många var skadade eller led av olika sjukdomar. De var helt uppenbart hungriga och många barn var undernärda.

Inne i lägret utvecklades snabbt en humanitär kris, eftersom de nyanlända vare sig fick tillräckligt med mat, vatten, sanitet, sjukvård eller ordentligt tak över huvudet. I dag, flera månader senare, är lägerinvånarnas behov fortfarande inte tillgodosedda.

Även om det finns viss grundläggande sjukvård är den inte tillgänglig för alla i lägret. Den del som hyser tredjelandsmedborgare är en separat del omgiven av stängsel. Där befinner sig 11 000 icke-syrier varav 7 000 är barn. Myndigheternas säkerhetsföreskrifter innebär att denna grupp belagts med särskilda restriktioner, bland annat har de inte möjlighet att röra sig fritt i andra delar av lägret där det finns viss tillgång till sjukvård. Många gravida kvinnor i denna inhägnade del har därför inget annat val än att föda i sitt tält.

– Det finns humanitära organisationer och givare som inte vill arbeta i vissa delar av lägret, på grund av att de som bor där anses ha kopplingar till vissa grupper, säger Will Turner.

– Men man får inte kompromissa med sjukvård. Alla har rätt till medicinskt och humanitärt stöd, oberoende av bakgrund, nationalitet, status eller varifrån de kommer.

På andra håll i lägret möter inte vattentillgången och saniteten ens minimistandarden vid en akut kris. Vattentillförseln är oregelbunden och många latriner fungerar inte. Istället tvingas de boende i lägret uträtta sina behov utomhus.

– Vi möter patienter med sjukdomar som akut diarré som orsakas av de dåliga sanitära förhållandena i lägret. Vi är oroliga över att situationen kommer att bli ännu värre när sommaren närmar sig, säger Will Turner.

Patienter med medicinska komplikationer har svårt att få remiss till sjukhus utanför lägret, något som ofta fördröjer vården. Samtidigt är sjukhusen i området överfulla och har inte alltid kapacitet att ta emot nya patienter. Det har även kommit rapporter om att barn hittats döda i sina tält.

– I takt med att sommaren kommer och temperaturen stiger finns en stor oro för hur det kommer att påverka människorna som bor i så undermåliga förhållanden, säger Will Turner.

– Inget barn borde dö av vätskebrist eller av sjukdomar som enkelt går att förebygga, bara på grund av att de försummas och inte har tillgång till grundläggande vård.

Läkare Utan Gränser fortsätter att utöka insatserna både i lägret och utanför. Antalet personer som anländer till lägret har stabiliserats under de senaste veckorna, men de humanitära behoven bland dem som redan bor där blir inte tillgodosedda. Situationen kräver en välorganiserad och långsiktig humanitär lösning.

Läkare Utan Gränser anser att den humanitära hjälpen till al-Hol måste utökas, att hjälporganisationer måste få tillgång till alla delar i lägret och att människorna behandlas på ett rättvist och humant sätt, i enlighet med humanitär rätt och humanitära principer.

Till redaktionen: Läkare Utan Gränsers insats i al-Hol

Läkare Utan Gränser började arbeta i al-Hol-lägret i januari 2019. Inledningsvis gav vi akutsjukvård i mottagningsområdet för nyanlända och delade ut förnödenheter. Läkare Utan Gränser har donerat 309 familjetält, 251 hygienkit, 24 000 filtar och 1 079 kit med köksutrustning.

Sedan dess har vi utvidgat stödet till att genomföra akut triage i mottagningsområdet och att bygga vatten- och sanitetsanläggningar. I februari 2019 öppnade Läkare Utan Gränser en vårdcentral i lägret som har bistått med akutvård dygnet runt. Vi har hittills gett vård till 17 113 patienter, varav 1 238 akuta fall.

Läkare Utan Gränser driver även tre mobila undernäringskliniker för barn och gravida och en 23-bäddsklinik för patienter med akut undernäring. Sedan öppningen har kliniken varit fullbelagd.

Läkare Utan Gränser förbereder även för potentiella sjukdomsutbrott. Sedan början av april har vi gett sårvård för patienter som inte kan röra sig och refererat patienter vidare till Tal Tamar-sjukhuset där Läkare Utan Gränser ger kirurgisk vård. Teamet i Tal Tamar har genomfört 75 operationer sedan april.

Läkare Utan Gränser driver även en mobil klinik i den delen av lägret där tredjelandsmedborgare hålls. Hittills har det mobila teamet tagit emot fler än 3 500 patientbesök.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se

Barn som dör av sjukdomar som går att förebygga och kvinnor som tvingas föda barn i ett tält. Så ser förhållandena ut i al-Hol-lägret i nordöstra Syrien, dit tiotusentals anlände efter de sista striderna mellan IS och Syriska demokratiska styrkorna (SDF). Läkare Utan Gränser finns på plats både i och utanför lägret.

Läs vidare »

5 saker du bör veta om mässling

Nyheter   •   Maj 13, 2019 16:16 CEST

Mässling är en ytterst smittsam virussjukdom. Tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet är mässling ovanligt i Sverige numera, men i många andra länder är det fortfarande utbrett. Här listar vi fem saker du borde veta om sjukdomen. Kontakta oss om ni vill veta mer om mässling, hur sjukdomen påverkar kroppen eller hur Läkare Utan Gränser arbetar med mässling i fält.

Libyen: Flera skadade i Tripolis förvar

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 10:23 CEST

​Flyktingar och migranter i ett av Tripolis förvar har beskjutits och skadats, enligt bevismaterial som studerats av Läkare Utan Gränser. Detta trots att organisationen i två veckor har varnat för överhängande fara för de runt 300 människor som sitter i förvar i Tripoli och som fortfarande riskerar att hamna i korselden för striderna i staden.

Jemen: Mödrar och barn dör utan tillgång till vård

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 14:52 CEST

I Jemen har gravida kvinnor med risk för komplicerade förlossningar och familjer med sjuka barn ofta svårt att ta sig till medicinska inrättningar – vilket får dödliga konsekvenser. Enbart på två av de sjukhus där Läkare Utan Gränser arbetar dog 1 529 barn mellan 2016 och 2018. Det framkommer i en rapport som släpps på tisdagen.

​Grekland: ”Humanitär mekanism” för vaccin används för första gången i Europa

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 12:34 CEST

Läkare Utan Gränser har inlett en vaccinationskampanj med PCV-vaccin för att vaccinera flyktingbarn på de grekiska öarna mot lunginflammation. För att få tillgång till vaccinet har organisationen använt sig av den så kallade ”humanitära mekanismen”. Det är första gången någonsin mekanismen används i ett höginkomstland.

Libyen: Striderna i Tripoli riskerar att driva ut människor på Medelhavet

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 17:23 CEST

​Striderna i Tripoli har gjort att många flyr staden för att komma undan konflikten. En av få flyktvägar som finns är den över Medelhavet. Men människor som räddas ur sjönöd på Medelhavet får inte föras tillbaka till Libyen medan konflikten pågår, säger Sam Turner, landansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Libyen.

Jemen: Ny våg av flyktingar efter strider i Abs

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 14:01 CEST

Över 18 000 personer har drivits på flykt efter att striderna norr om staden Abs i Jemen har blossat upp igen. Läkare Utan gränser är oroade över civilbefolkningens stora behov av mat, vatten och vård.

Libyen: Flyktingar inlåsta mitt i striderna – måste evakueras

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 17:40 CEST

Läkare Utan Gränser är extremt oroade över situationen bland civila som sitter fast i striderna i Tripoli. Flyktingar och migranter som hålls inlåsta i förvar i stridsområdet måste evakueras, säger Craig Kenzie, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator i Tripoli.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Kontakt till Läkare Utan Gränsers pressjour för brådskande ärenden. Telefonen är bemannad dygnet runt. Utanför kontorstid... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare (vikarierande)
 • caeitihunktwa.tzagrvneresklmogzy@lpmakmzarnaeurktaaxngydrafqnskmeryl.scaeke
 • 010 199 32 12
 • 0708-33 77 40

 • Presskontakt
 • Pressansvarig (vikarierande)
 • Astpa.lgNyvjquhlisaxtBudrafrndgkt@lplahwkaogrewfutgpanwbgraiancjsejqr.opseag
 • +46 (0) 10 199 32 75
 • +46 70 833 77 40

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Video
 • bjquorabn.etudmpd@vqstnkocdnkhlxolxqm.ximsmaf.pborbfgih
 • +46 (0)72 05 036 65

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • froyidooa.tblajhgesdrhxlolcsm@yhlabikausreciutlvankcgrvzanipsexar.wisern kj
 • 010-199 32 15

 • Presskontakt
 • Strategisk kommunikatör
 • savfnnjfa.rwguzistsxafmasseronhf@lnpakvzarileuagtasyngamrapunssperwt.side ef
 • +46 (0)70 193 73 57
 • +46 (0)10 199 32 64
Sanna Gustafsson www.lakareutangranser.se

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Adress

 • Läkare Utan Gränser
 • Fredsborgsgatan 24 Box 47021
 • 100 74 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida