Pressmeddelande -

100 nya miljoner till landsbygden

EU kommissionen har beslutat att tilldela Sverige ytterligare ca 100 miljoner kronor av EU-medel till miljö- och landsbygdsprogrammet 2006. Den glada nyheten kunde jordbruksminister Ann-Christin Nykvist idag meddela när hon besökte Ramsviks Övergård i Bohuslän, en gård som med betande djur håller ett värdefullt naturlandskap öppet och får ersättning för detta från miljö- och landsbygdsprogrammet. Skälet till att Sverige får mer EU-medel är att andra medlemsländer inte kommer att utnyttja sina tilldelade EU-medel fullt ut. Dessa outnyttjade pengar går nu istället till medlemsländer, bl.a. Sverige, som haft ett högt utnyttjande och visat att de kan utnyttja ytterligare medel. - Pengarna kommer att ge möjlighet till att skapa fler jobb på landsbygden och till att bevara viktiga miljövärden, sa jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Sverige har hittills under programmet (2000-2005) utnyttjat 100 procent av de tilldelade EU-medlen. Detta beror delvis på att lantbrukare och andra på landsbygden utnyttjat möjligheterna i programmet väl men också på ett gott administrativt arbete från länsstyrelserna och Jordbruksverket i form av snabb handläggning och utbetalning. De nya tilldelade EU-medlen ställer inte krav på ytterligare svensk medfinansiering utöver de medel som redan avsatts för landsbygdsprogrammet. Den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i vårpropositionen kommit överens om att satsa en 1 miljard mer per år på landsbygdsutveckling från och med 2007. Totalt blir det drygt 4,8 miljarder per år i landsbygdsprogrammet, varav nästan hälften är EU-medel. Fakta: Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006:Åtgärder som ingår i programmet är: - miljöersättningar för bland annat betesmarker, slåtterängar, minskatkväveläckage och ekologisk produktion. - kompensationsbidrag till områden med naturgivna nackdelar - stöd till kompetensutveckling inom jord- och skogsbruket - stöd till investeringar i jordbruks- trädgårds- och renskötselföretag - startstöd till unga jordbrukare - stöd till förädling av jordbruksprodukter - projektstöd för utveckling av landsbygden Stöden ges främst till lantbrukare och finansieras både av EU och med nationella medel. Ett nytt landsbygdsprogram har beslutats för 2007-2013. Den nya förordning om stöd för landsbygdsutveckling innehåller tre axlar: 1. Stöd för omstrukturering, utveckling och innovation som ska stärka jordbrukets konkurrenskraft 2. Stöd för markförvaltning som förbättrar miljön och landskap 3. Stöd för att höja livskvaliteten på landsbygden och att uppmuntra till en diversifiering av näringsverksamheten Kontakt: Anders Grönvall Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist 08-405 11 88 070-615 11 88 registrator@agriculture.ministry.se Andreas Mattisson Departementssekreterare 08-405 11 89

Ämnen

  • Politik