Pressmeddelande -

Djurskyddsmyndigheten får uppdrag om behovet av ligghallar för utegångsdjur

Regeringen beslutade idag att ge Djurskyddsmyndigheten i uppdrag att göra en sammanvägd bedömning av djurskyddet vid utegångsdrift. Myndigheten ska utvärdera hur tamdjur som går ute om vintern ska kunna hållas och skötas med beaktande av djurskyddet. Det handlar bland annat om kravet som idag finns på tillgång på ligghallar eller annat skydd. - Den debatt som varit den senaste tiden om dispenser från kravet på ligghallar har gjort att regeringen vill ha en sammanvägd bedömning från myndigheten och bättre klarhet i hur aktuell forskning på området ser ut, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Regeringen skriver i uppdraget till Djurskyddsmyndigheten att det är angeläget att utreda hur olika aspekter bör vägas in i bedömningarna när det gäller utomhusövervintring av djur eftersom det är en fråga som är mångfasetterad. Djur som hålls utomhus året om har goda möjligheter att få utlopp för sina behov av naturligt beteende samtidigt som det är en djurhantering som kräver att djurhållaren har stora kunskaper. Djurskyddsmyndigheten ska utföra uppdraget i samarbete med andra berörda myndigheter och med berörda organisationer. Det ska redovisas till regeringen senast den 1 september 2007. Uppdraget har den socialdemokratiska regeringen tagit fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna. - Vi hoppas att uppdraget kommer att leda till förbättrade möjligheter för djurvänlig betesbaserad produktion, säger Åsa Domeij, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna. - Vi anser att djur i hög utsträckning ska få vistas utomhus men det är viktigt att ha bra kontroll på detta så att djuren inte far illa, säger Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Kontakt: Anders Grönvall Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist 08-405 11 88 070-615 11 88 registrator@agriculture.ministry.se Ingrid Mossberg Ämnesråd 08-405 12 26

Ämnen

  • Politik