Pressmeddelande -

Förhandlingarna kring vinterbete för renar i Härjedalen fortsätter

Regeringen beslutade idag att uppdra åt Jordbruksverket att fortsätta arbetet med att verka för förhandlingar mellan samebyarna i Härjedalen och markägare i Härjedalen om rätt till vinterbete för renar. Den 1 september förra året beslutade regeringen att uppdra åt Jordbruksverket att inleda förhandlingar mellan samebyar och skogsägare. Det uppdraget redovisades den 31 mars i år. Jordbruksverket har anlitat Bo Dockered för att sköta förhandlingarna. Jordbruksverket skriver i sin redovisning att arbetet hittills skett genom att medlaren träffat parterna var och en och att för förhandlingen grundläggande uppgifter tagits fram. Nästa steg är att i gemensamma överläggningar nå en principiell samsyn och först därefter kan förhandlingarna för varje sameby börja. Jordbruksverkets bedömning är att det är fruktbart att fortsätta medlingsarbetet under resten av 2006. Jordbruksverket ska senast den 31 december 2006 redovisa till regeringen hur arbetet gått. Kontakt: Anders Grönvall Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist 08-405 11 88 070-615 11 88 registrator@agriculture.ministry.se Bjarne Örnstedt Ämnesråd 08-405 11 53

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jämtland