Pressmeddelande -

Konsumentvägledning till alla

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av den kommunala konsumentvägledningen i landet. Utredaren ska också lämna förslag på hur konsumentvägledningen kan utvecklas så att alla svenskar får tillgång till konsumentvägledning på en hög nivå. Bakgrunden är att regeringen de senaste åren kunnat konstatera att den kommunala konsumentvägledning, trots det faktum att den är samhällsekonomiskt lönsam, utvecklats svagt i många kommuner. Verksamheten varierar också mycket mellan kommuner. Vissa kommuner har en väl utvecklad vägledning medan andra helt lagt ner den. 30 procent bor i en kommun som har mindre än en heltidsanställd konsumentvägledare. I sina årliga genomgångar har Konsumentverket visat att det totala antalet köpråd i kommunernas konsumentverksamhet minskar. - Eftersom både konsumenterna och kommunerna tjänar på konsumentverksamheten och den kommunala ekonomin stärkts väsentligt, borde förutsättningarna att nu få tillgång till konsumentvägledning av hög kvalitet i hela landet vara goda. Om inte utredningen leder till en lösning återstår bara att lagstifta om en obligatorisk konsumentvägledning av hög kvalitet, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Utredaren ska analysera vilka åtgärder som behövs för att uppnå en hög och likvärdig konsumentverksamhet i hela landet. Utredaren ska i första hand fokusera på hur de resurssvaga konsumenterna kan stärkas genom den kommunala konsumentvägledningen. Utredaren ska också göra en inventering av den kommunala konsumentvägledningen i hela landet och en beskrivning av hur kommunerna arbetar med vägledning till konsumenterna. Utredaren ska också lämna förslag på hur staten kan stötta kommunerna i deras konsumentverksamhet för att de bättre ska nå de resurssvaga konsumenterna. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 april 2007. Vem som ska leda utredningen är inte klart ännu. Kontakt: Anders Grönvall Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist 08-405 11 88 070-615 11 88 registrator@agriculture.ministry.se Ulrika Dackeby Kansliråd 08-405 22 85

Ämnen

  • Politik