Pressmeddelande -

Rätt att få veta ursprung på krogbiffen

Regeringen vill införa ett system med ursprungsmärkning av nötkött även på restauranger, personalmatsalar, skolbespisningar m.m. Det innebär att restauranggäster t.ex. genom en skylt i lokalen eller på menyn ska få veta vilket land nötköttet som serveras kommer ifrån. Regeringen har i dag beslutat ge Livsmedelsverket i uppdrag att utforma ett förslag till föreskrifter kring krav på ursprungsmärkning av nötkött på restaurang. Verket ska redovisa sitt förslag den 1 februari 2007 med sikte på att de nya reglerna ska kunna införas till sommaren 2007. - Det handlar för mig om att ge restauranggäster en bättre konsumentinformation om vad de äter, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Märkningsområdet är harmoniserat inom EU. Idag finns krav på ursprungsmärkning av nötkött i butik i EU. I Frankrike finns sedan 2002 ett system med ursprungsmärkning av nötkött även på restauranger, ett system som godkänts av EU. Även på Irlands finns liknande planer. Medlemsländerna har idag inte möjlighet att stifta lagar som kräver ursprungsmärkning av annat kött. Men EU-kommissionen arbetar just nu med en översyn av de generella reglerna för märkning av livsmedel och har aviserat att ursprungsmärkning är ett område där reglerna kan komma att ändras. - Vi driver märkningsfrågorna generellt inom EU eftersom vi anser att konsumenterna ska kunna göra aktiva val och då ska de få veta varifrån råvarorna kommer, säger Ann-Christin Nykvist. I uppdraget till Livsmedelsverket skriver regeringen att förslaget ska gälla restauranger och liknande inrättningar som tillhandahåller måltider att konsumeras på plats eller för avhämtning, med andra ord även t.ex. skolmatsalar, sjukhuskök och personalmatsalar på företag. Kontakt: Anders Grönvall Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist 08-405 11 88 070-615 11 88 registrator@agriculture.ministry.se Kerstin Jansson Kansliråd 08-405 11 68

Ämnen

  • Politik